Spiritualitate

Minoritatea română din Banatul iugoslav și-a păstrat identitatea națională, culturală și confesională datorită propriei conștiințe

Minoritatea română din Banatul iugoslav și-a păstrat identitatea națională, culturală și confesională datorită propriei conștiințe

La propunerea lui Nicolae Măda, director de bancă şi mare proprietar din Petrovasâla, unul dintre iniţiatorii acţiunii de înfiinţare a „Astrei”, s-a ales un comitet de conducere provizoriu, care va avea, printre altele, sarcina de a obţine înregistrarea Statutelor de la autorităţi.

De preşedinte al acestui comitet a fost ales acelaşi Ioan Mităr, de membri de onoare protopopii Traian Oprea, Ioan Murgu şi Gherasim Andru, de vicepreşedinte Teodor Petrică, de secretar Lazăr Cârdu, de casier Nicolae Măda, iar de membri Constantin Oalge, Traian Bojin, Ioan Naia, Traian Popescu, Eftimie Şoşdeanu, Constantin Dimian, Trifu Şocardă, Savu Nicolaevici, Gurie Ursulescu, Iulian Moise, Ion Colojoară, Pavel Gaşpăr, Nicolae Iorga, Ştefan Voin, Pantelimon Jepcea, Adam Gherga şi Savu Nicolaevici-Ştegher. La propunerea lui Lazăr Cârdu, se iniţiază publicarea unui săptămânal intitulat ,,Foaia poporului român”.

Primul număr al acestei publicaţii apare la Vârşeţ, pe 12 aprilie 1936, avându-l de redactor pe preotul Mităr. În urma înregistrării Statutelor „Astrei”, această asociaţie a fost constituită şi oficial la adunarea constitutivă de la Vârşeţ, care a avut loc pe data de 10 decembrie 1936. În discursul rostit de Ioan Mităr, se subliniază rolul hotărâtor pe care l-a jucat ,,Astra” în viaţa culturală şi naţională a românilor ardeleni şi bănăţeni încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cu această ocazie, au fost prezenţi delegaţi din 28 de localităţi în care trăieşte minoritatea română.

Dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 17 din 27 aprilie