Cultură

Multiculturalitatea Banatului și personalitățile proeminente din această zonă – în focar

Multiculturalitatea Banatului și personalitățile proeminente din această zonă – în focar

Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus” din Uzdin este cunoscută după activitatea amplă pe care o desfăşoară pe parcursul unui an, iar unul dintre proiectele anuale de bază ale acestei societăți este, cu siguranță, Simpozionul ,,Oameni de seamă ai Banatului”, inițiat în anul 1997. Vasile Barbu, publicist și ziarist cu o bogată fișă bibliografică, a publicat în 2022, la Editura Societății Literar-Artistice ,,Tibiscus” din Uzdin, al cărei președinte este, o monografie dedicată acestui simpozion. Acesta este un demers necesar și o contribuție la istoria culturală a românilor din Banat, având în vedere longevitatea simpozionului și participanţii, nume de referință din Serbia și România la capitolul cultură și istorie.

,,Fără îndoială că Simpozionul Internațional «Oameni de seamă ai Banatului», inițiat și realizat de către SLA «Tibiscus» din Uzdin este o manifestare unică și prin profilul ei a reușit să-și câștige un prestigiu aparte atât în teritoriul său de acoperire (Banatul istoric), cât și în întreaga românitate. La această izbândă a contribuit antrenarea a numeroși intelectuali din mai multe țări, în activitatea de cercetare și prezentare a rezultatelor investigațiilor referitoare la personalitățile bănățene și nu numai”, se menționează, printre altele, în prefața cărții ,,Studii și cercetări” despre Simpozionul Internațional ,,Oameni de seamă ai Banatului”. Cartea a fost publicată în anul 2012 la Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, iar textul citat mai sus deschide monografia de față.

În cele 150 de pagini ale monografiei sunt prezentate, în mod cronologic, cele 26 de ediții ale simpozionului din perioada 1997-2022, organizate la Uzdin, Torac, Făget, Jimbolia, Timișoara, Șopotul Vechi, Bănia, Săcălaz și Șopotul Nou. Sunt publicate și articole despre manifestările premergătoare acestui simpozion (expoziții, lansări de carte…), mesajele rostite la inaugurarea unor ediții și articole din presă… Cartea este ilustrată cu fotografii de la aceste ediții.

Prima ediție a simpozionului s-a desfăşurat sub genericul ,,Oameni de seamă ai Uzdinului”, fiind axată pe prezentarea personalităților de anvergură din această localitate cu o istorie culturală bogată. Acest simpozion a fost organizat cu ocazia celei de-a patra ediţii a Festivalului Internațional de Poezie ,,Drumuri de spice”, care s-a desfășurat pe data de 4 iulie 1997 în sala ,,Lăcătuș” din Uzdin. La prima ediție au fost prezentate 10 lucrări. Amintim câteva: ,,Teodor Frențiu – preot, publicist, poet, redactor…” – dr. Trăilă Spăriosu; ,,Inginerul Gheorghe David” – prof. Ileana Dorina Bulic; ,,Poezie și pictură naivă – modalitate de reflectare a vieții și stărilor sufletești la Anuica Măran, Mărioara Motorojescu și Florica Puia” – Ioan Baba; ,,Biologul Gligor Docleanu” – Virgiliu Docleanu; ,,Unele aspecte ale vieții social-culturale a Uzdinului în perioada anilor 1941-45: Oameni și fapte” – dr. Gligor Popi; ,,Aurel Miloș, o personalitate de excepție a baletului mondial” – Vasile Barbu. Toate lucrările prezentate și depuse au fost publicate într-un volum editat de SLA ,,Tibiscus” din Uzdin și ,,Ando-Tours” din Timișoara.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 69 din 28-29 aprilie