Omagiu

Necrolog-COSTA ROȘU (n. 30 martie 1947, Torac – d. 12 iulie 2021, Novi Sad)

Necrolog-COSTA ROȘU (n. 30 martie 1947, Torac – d. 12 iulie 2021, Novi Sad)

În decurs de numai câteva luni, Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” a rămas fără doi foști redactori responsabili, oameni de o inestimabilă valoare din domeniul jurnalismului și al culturii. La începutul acestui an a plecat dintre noi Ioța Bulic, iar la data de 12 iulie această lume a părăsit-o folcloristul, bibliograful, publicistul și colegul nostru Costa Roșu, membru de onoare al Academiei Române.
Cu plecarea lui, una dintre cele mai prestigioase instituții ale românilor din Serbia, Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” din Panciova, dar și întreaga minoritate română din Serbia, au rămas fără una dintre personalitățile ilustre, care a lăsat urme de neșters pe latura identitară a românilor din Serbia și nu numai.
Costa Roșu și-a început activitatea de jurnalist în anul 1970 la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova. La începutul carierei a fost ziarist, apoi redactor la „Viaţa culturală” și la „Viaţa satelor”. În paralel, doi ani, a fost secretar de redacţie la revista „Lumina”. Din 1978 și până în 1986 a deținut funcția de redactor-șef și responsabil al revistei „Tribuna tineretului”, iar din 1987 și până în 1989 a fost redactor-șef și responsabil al săptămânalului „Libertatea”. În fișa sa biografică se înscriu și următoarele posturi: redactor de sector și coordonator al subredacţiei „Libertăţii” din Novi Sad (1990-2002), redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea” (din 2006 și până a ieșit la pensie, în 2011).
Costa Roșu a fost fondator și redactor responsabil al revistei de etnografie și folclor „Tradiţia” (1993), iar o perioadă de șapte ani (1990-1997) redactor responsabil al Editurii S.L.R. din Voivodina, îndeplinind, în paralel, și alte funcţii de răspundere în cadrul etniei române din Voivodina: secretar general al Societăţii de Prietenie Sârbo-Română din Serbia (1994-1998); președinte-fondator al Societăţii (Fundaţiei) Române de Etnografie și Folclor din Voivodina (1995-2008); președinte al Consiliului de Fondare a Muzeului Spiritualităţii Românești din Voivodina; vicepreședinte al Societăţii Ziariștilor din Voivodina (2001-2005) și vicepreședinte al Centrului Internaţional de Jurnalism pentru Europa Centrală și de Est; președinte al Conferinţei Publiciștilor Români din Voivodina (din 2007); membru al Consiliului Știinţific al Centrului de Studii Istorico-Creștine și de Patrimoniu Cultural-Naţional al Universităţii de Vest din Arad. Din anul 2008 Costa Roșu a fost directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina cu sediul la Zrenianin. A inițiat numeroase proiecte din domeniul culturii populare și a organizat mai multe reuniuni și simpozioane știinţifice cu participare internaţională, între care „Banatul – Trecut Istoric și Cultural” (24 ediţii).

A semnat peste o sută de articole, studii și lucrări din domeniul literaturii, lexicografiei, etnografiei și folclorului, care au fost publicate în revistele de specialitate din Serbia, Muntenegru și România. Este autorul a 67 de cărţi (monografii, lexicoane, bibliografii, antologii, traduceri).
Sfera tematică a scrierilor sale este foarte largă: de la viaţa culturală a românilor bănăţeni, datinile, tradiţiile și manifestările lor culturale până la reportaje literare și note de drum din ţară și din România, Ungaria, Grecia, Croaţia, Slovenia, Italia, Franţa, Elveţia, Andora, Spania. Opera de gazetar și cea de publicist a lui Costa Roșu cuprinde peste o mie de unităţi bibliografice – interviuri, articole, comentarii, recenzii, reportaje – publicate în paginile săptămânalului „Libertatea” și ale revistelor „Lumina”, „Tribuna tineretului”, respectiv „Tinereţea”, „Bucuria copiilor”, „Analele S.L.R.”, „Tradiţia”, „Calendarul popular”, „Almanahul Libertatea”, în alte publicaţii din ţară (în limba sârbă) și din România. Acestea și-au găsit locul și în emisiunile culturale ale posturilor de radio Novi Sad, Timișoara, Reșiţa și Radio România Internaţional.
Costa Roșu este laureat al mai multor premii pentru activitatea sa culturală și cea publicistică, dar și pentru studii bibliografice.
Costa Roșu a fost membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Serbia (din anul 1970), al Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România (din anul 2005), membru de onoare al mai multor asociaţii și instituţii de cultură din Serbia, România, Republica Moldova și Muntenegru, precum și Cetăţean de Onoare al judeţului Caraș-Severin (2003).
În 16 decembrie 2015 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
În aceste clipe de grea încercare pentru familia Roşu şi colectivul C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova, instituţie de primă importanţă pentru etnia română din Voivodina în care a muncit, a creat şi şi-a petrecut cei mai productivi ani de viaţă distinsul nostru coleg Costa Roşu, vă asigurăm că toate realizările sale legate de această Casă vor rămâne un reper pentru generațiile tinere care recent au făcut primii pași în lumea presei scrise.

Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa!