Periscop local - Alibunar

Nicolae Constantin David-Șef de promoție 2020/2021

Nicolae Constantin David-Șef de promoție 2020/2021

În fiecare an, în generație se remarcă elevi fie prin activitatea sa în decursul anilor de școlarizare sau prin succesul obținut. Absolvenții de clasa a VIII-a ai Școlii Generale ,,Întâi Mai” din Petrovasâla, din anul școlar 2020/2021 au fost puțini la număr, îndeosebi la despărțământul în limba română, cum este cazul și în alte școli din localitățile populate cu români.
La școala generală din Petrovasâla elevul Nicolae Constantin David (născut în anul 2006) a fost șeful de promoție din toate cele trei despărțăminte (VIII1, VIII2 și VIII3), fiind totodată și deținătorul diplomei ,,Vuk Karađžić”.Acest elev este un bun exemplu că titulatura de „Șef de promoţie” vine ca o recunoaştere a notelor obţinute în cei opt ani de școală generală. Dar, în cazul lui Constantin, nu doar succesul a fost decisiv, el fiind un tânăr activ care s-a remarcat și prin variate activități școlare și extrașcolare.
În ultimii ani a participat la numeroase competiții, la care a cucerit și premii, dintre care amintește locul III la Competiția din limba română, fiind pregătit de profesoara Firuța Blaj, care i-a fost și dirigintă. Sportul ocupă un loc însemnat pentru Constantin, care de la vârsta de 6 ani antrenează tenisul de câmp, iar instruit de profesorul de educație fizică, Livius Smolean s-a bucurat de locul I la Cros, locul I la baschet, pe echipe și locul II la fotbal, tot pe echipe. Anul trecut a participat cu un desen la prima ediție a Atelierului de Creație Literară și Plastică a Tinerilor, atelierul fiind organizat de Fundația ,,Hyperion” din Seleuș.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 28 din 10 iulie 2021