Cultură

O fereastră deschisă către noi orizonturi pentru autori tineri și talentați

O fereastră deschisă către noi orizonturi pentru autori tineri și talentați

Două evenimente inedite, de o înaltă încărcătură emoțională, organizate în aceeași zi, în același spațiu, și-au găsit un numitor comun – poezia. Prima ediție a Simpozionului ,,Nichita Stănescu – ecou în eternitate” și lansarea antologiei de poezie a tinerilor români din Serbia, România și R. Moldova ,,Versuri în zbor” coordonat de drd. Mariana Stratulat, au fost organizate în ultima zi a lunii martie, în sala Casei de Cultură ,,3 Octombrie” din Satu Nou, glorificând în același timp pe cel mai însemnat poet al contemporaneității alături de tinerii creatori, care au făcut primul pas în universul literar.

Spre a celebra poezia și apariția acestui volum deosebit de important și necesar, pentru a împrospăta cu forțe noi lumea literară a românilor din aceste spații, s-au reunit oficialități, fețe bisericești, scriitori, jurnaliști, reprezentanți ai școlilor elementare și medii, elevi și iubitori ai creației literare, printre care amintim prezența distinsei doamne Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, Părintele Vicar Emanuel Tăpălagă, Daniel Magdu, președintele Consiliului Executiv al Consiliului Național Român, Stevan Mihailov, vicepreședintele CNMNR și coordonatorul Departamentului pentru Informare al Consiliului Național Român, Părintele Prot. Gheorghe Ianeș, parohul BOR din Satu Nou, Marcela Cornean Stojičić, director al Casei de Cultură din Satu Nou, prof. Alexandru Frianț, președintele Societății Cultural-Artistice ,,Dr. Radu Flora” din Satu Nou.
Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”, ca unul din organizatorii principali ai evenimentului a fost reprezentat de doamna director drd. Mariana Stratulat, căreia îi revin meritele și aprecierile pentru apariția acestei antologii, ea fiind coordonatoarea volumului, dr. Valentin Mic, director adjunct al acestei instituții și redactor responsabil al săptămânalului ,,Libertatea”, Marin Gașpăr, redactor responsabil al Editurii ,,Libertatea”, Marina Kalkan, redactor responsabil al revistei de artă, literatură și cultură transfrontalieră ,,Lumina”.

În atmosfera vibrantă a universului literar-artistic ne-au introdus Bojan Boljanac la nai și Janiel Șublea la pian, interpretând două melodii românești, care au răsunat în sala neîncăpătoare a casei de cultură din localitate. Limba este elementul cel mai important pentru păstrarea identității noastre naționale. Este un fenomen, care nu este rar, ca în rândul tinerilor să-și uite limba, iar dumneavoastră ați glorificat limba română în forma ei cea mai frumoasă, prin poezie.

Sincere felicitări pentru aceasta – a transmis Stevan Mihailov, vicepreședintele CNMNR și coordonatorul Departamentului pentru Informare al Consiliului Național Român, felicitând totodată și Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”, respectiv pe doamna director Mariana Stratulat pentru inițiativă și coordonarea acestui volum, apărut cu sprijinul Editurii ,,Libertatea”, în frunte cu redactorul responsabil Marin Gașpăr și cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Informare al Consiliului Național Român.

Teodora SMOLEAN
Foto: Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 6 aprilie