Reflecţii

O ședință constructivă

O ședință constructivă

În seara zilei de joi, 22 iulie a.c., în sala Căminului Cultural din Coștei a avut loc ședința Consiliului Administrativ al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, împreună cu membrii Comisiei Artistice, Comisiei de Informare și Comisiei pentru Manifestări Adiacente.
Ședința a fost prezidată de către Viorel Bălăgean, președintele Consiliului Executiv al festivalului, care după cuvintele de salut a prezentat cele 13 puncte de pe ordinea de zi, din care desprindem: Dezbaterea și adoptarea Planului financiar pe 2021 al Festivalului; Propunerea și cooptarea a doi membri, unul în Comisia pentru Manifestări Adiacente și altul în Comisia Artistică a festivalului; Raportul preşedintelui festivalului și al Comitetului Local de Organizare privind acţiunile întreprinse până în prezent în vederea organizării festivalului – Coștei 2021; Aprobarea programului festivalului în urma anunțurilor primite de la societăți şi aprobarea soliştilor vocali şi instrumentişti propuşi de Comisia Artistică în urma preselecțiilor; Tiparirea afișelor, a invitațiilor și a broșurii cu programul festivalului, precum și a plachetelor pentru participanți; Redactarea Buletinului festivalului – denumirea acestuia; Propunerea şi aprobarea membrilor juriului și a persoanei care să scrie scenariul festivalului; Propunerea manifestărilor adiacente în cadrul festivalului. Toate punctele au fost adoptate în unanimitate.
Referitor la planul financiar, președintele Bălăgean a informat că ediția de anul acesta va fi finanțată de Consiliul Național al Minorității Naționale Române cu suma de 400.000 dinari, atâta cât este cuprins și în planul financiar. În Comisia pentru Manifestări Adiacente a fost numită Monica Luca Prodan din Mesici, iar la funcția de coordonator pentru fanfare, care se vor prezenta în ultima zi a festivalului, a fost numit Mircea Cotârlă din Vlaicovăț.
Janiel Șublea, în calitate de președinte al Comisiei Artistice, a prezentat raportul acesteia din care reiese că la festival se vor prezenta 15 soliști vocali și 13 soliști instrumentiști din diferite localități, cu un repertoriu bogat și variat în concurență, după care va urma spectacolul de gală: „Sunt foarte mulţi soliști vocali și instrumentiști. De aceea am hotărât să facem trei blocuri în cadrul programului de sâmbătă. În afara concurenței se vor prezenta soliști care sunt și membri ai orchestrei și soliști care sunt premiați la edițiile precedente. Comisia Artistică nu a avut un lucru greu. Soliștii s-au prezentat foarte bine. Ne-am străduit să fie program cu zona noastră, a Banatului.”

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 31 iulie 2021