În focar / interviu

O zi de mare importanță pentru păstrarea și promovarea culturii române

O zi de mare importanță pentru păstrarea și promovarea culturii române

Pe data de 18 iulie a.c. a fost inaugurat în mod festiv noul sediu al Asociației Femeilor ,,Zestrea grebenceană”. Panglica au tăiat-o prefecta districtului Banatului de Sud, Marina Toman, președinta comunei Biserica Albă, Violeta Simić și Alexandra Popa, președinta asociației menționate.

Înainte de inaugurarea festivă a sediului, Alexandra Popa, președinta Asociației ,,Zestrea grebenceană”, a ținut un discurs și a declarat următoarele: ,,Bună ziua, dragi oaspeți! Bine ați venit astăzi la Grebenaț. În numele meu personal și al femeilor care fac parte din această asociație doresc să vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Asociația Femeilor ,,Zestrea grebenceană” s-a înființat pe data de 22 octombrie 2019 și are douăzeci de membre active. Noi ne ocupăm de păstrarea și de promovarea tradiției și a culturii române. Sperăm să vă placă ceea ce am pregătit în această galerie etno. Doresc să mulțumesc pentru prezență doamnei Marina Toman, prefecta districtului Banatului de Sud, doamnei Violeta Simić, președinta comunei Biserica Albă și domnului Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române”.
Atât autoritățile centrale, cât și cele locale, dar și Consiliul Național îi sprijină pe etnicii români. Mai multe aflăm de la doamna Marina Toman, prefecta districtului Banatului de Sud.
,,Mă bucur de această realizare. Se vede efortul depus de către femeile care fac parte din asociația ,,Zestrea grebenceană” pentru ca sediul să aibă acest stil etno. Doresc să menționez că am fost plăcut încântată și de încăperea Asociației ,,Bunicuțele” din Uzdin, care este tot în stilul etno. Mă bucur că această asociație din Grebenaț a avut sprijin din partea Consiliului Național al Minorității Române, precum și din partea comunei Biserica Albă pentru ca să ducă la bun sfârșit lucrările la sediu. Ca prefectă a districtului Banatului de Sud, sunt mândră de toate localitățile care depun efort pentru a menține și a promova cultura românească. Întotdeauna am susținut toate etniile, românii, slovacii, maghiarii, pentru că tocmai aceste diferențe dintre noi sunt cele care care ne unesc. Doar împreună putem construi un viitor mai bun”.
Prezent la eveniment, Daniel Magdu, președintele C.N.M.N.R., a ținut să mulțumeasă gazdelor pentru buna primire, declarând următoarele: ,,Zestrea Grebenceană a reușit să deschidă astăzi comoara pentru a o putea vedea toți cei prezenți. Este chiar o mare reușită. E una dintre casele etno pe care acum o găzduiește asociația de femei și care a păstrat acest sediu în autenticitatea lui adevărată. Sunt încântat că au reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect propus. Consiliul Național a oferit sprijinit ca acest proiect să ajungă la bun sfârșit. Este un început de colaborare, pentru a păstra patrimoniul nostru și pentru a îmbunătăți situația femeilor din mediul rural. De asemenea, mă bucur că femeile de la asociație au reușit să valorifice această îndeletnicire a lor, care este direcționată spre păstrarea patrimoniului cultural. În fiecare săptămână când vor trece autocare spre Biserica Albă sau spre Dealurile Zăgăiții se vor opri aici și vor cumpăra produsele pe care le fac femeile de la asociație, produse culinare sau lucruri făcute manual. Prin acest demers ele pot să își câștige o sursă de venit suplimentar. Vom sprijini astfel de inițiative pentru că fac parte din patrimoniul nostru românesc cu care ne mândrim. Trebuie menționat faptul că aparent pentru cineva care nu cunoaște această localitate, din cauză că este în afara rutelor regionale de drumuri care leagă unele centre urbane, Grebenațul chiar este foarte vizitat de turiști, mai ales la manifestările care au loc aici. Vom sprijini și în viitor toate evenimentele care se vor desfășura în acestă localitate, cum este, de exemplu, Fășancul, pentru că este ceva unic ce avem noi în cultura noastră, unic în obiceiurile satelor de la noi.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 30 din 24 iulie 2021