Spiritualitate

Parohia Srediștea Mică, o importanță deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română

Parohia Srediștea Mică, o importanță deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română

În literatura istorică, numele preotului Mihai Juică, este de obicei amintit în legătură cu colaborarea sa cu Bogdan Petriceicu Hașdeu, la elaborarea amplei lucrări Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor (București, I-1886, II-1897, III-1893), la care preotul bănățean a dat răspunsuri la Chestionarul lingvistic alcătuit de cunoscutul savant român.

Dincolo de importanța incontestabilă a implicării preotului Juica în proiectul lui Hașdeu, observăm însă că opera sa este mult mai vastă și mai variată, iar contribuția sa în diferite aspecte ale vieții confesionale și național-culturale a românilor din Monarhia dualistă la răspântie de veacuri, îl încadrează printre personalitățile marcante ale istoriei românilor din Banatul sârbesc.


Mihai Juică este născut în localitatea Broșteni, de lângă Oravița, la 27 noiembrie 1845, unde termină școala primară. După absolvirea Seminarului Teologic din Caransebeș este instalat ca preot paroh în comuna Răcășdia (1868), o perioadă de timp funcționează ca și capelan la Mârcina, iar în septembrie 1870 îl găsim printre cei trei candidați pentru parohia din comuna Srediștea Mică (Pârneaora) de lângă Vârșeț (azi în Banatul sârbesc), alegerea sa primind sprijin de la credincioși, însă în ciuda acestui fapt, cu spirjinul „antistiei comunale” și a primarului, este ales candidatul I. Miter, teolog absolut și învățător la Mesici, „unu omu seracutiu in cele intelectuali dar in amagirea poporului cu promisiuni frumose, forete energicu si mesteru de gura”. Din articolul publicat în revista Albina și semnat de „mai multi alegatori”, aflăm că tânărul Mihai Juica era deja cunoscut și apreciat ca un bun orator și intelectual: „Noi l-am cunoscutu inca demultu pe D-sa, am auditu multe bune si frumose despre densulu si vediendu ca e unu predicatoru, am pote dice oratoru, ce pote vorbi in oricare biserica…”, chiar și cei care la început erau aderenții celorlalți doi candidați, auzind predica candidatului Mihai Juica, au hotărât să-l aleagă de paroh, pentru că s-au încredințat că „e omu cu carte si cu morala esemplaria, cum prea bine il cunoasce Il.Sa Dnulu episcopu”. Deci, observăm că despre calitățile intelectuale și morale ale tânărului preot era bine informat și Episcopul Ioan Popasu. Semnatarii articolului nădăjduiau că, chiar din acest motiv, autoritățile eparhiale de la Caransebeș vor hotărî „să se alega celu ce merita a fi luminatorulu poporului”.

Dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 31 iulie 2021