În focar / interviu

Patru calculatoare noi pentru Departamentul de Limba şi Literatura Română

Patru calculatoare noi pentru Departamentul de Limba şi Literatura Română

Pe data de 16 noiembrie, ambasadoarea României la Belgrad, Excelenţa Sa, Silvia Davidoiu a vizitat Facultatea de Filosofie din Novi Sad. Cu acest prilej a înmânat o donaţie din partea Universităţii Transilvania din Braşov pentru Departamentul de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad. Donaţia constă în patru calculatoare noi, un video-proiector şi o imprimantă multifuncţională.
„Am venit la Universitatea din Novi Sad pentru prima oară să cunosc colegii care predau la Departamentul de Limba şi Literatura Română şi cu un cadou foarte frumos, intermediat de ambasada noastră, care vine din partea Universităţii Transilvania din Braşov. Şi mulţumim domnului rector Ioan Abrudan pentru gestul generos şi pentru toată disponibilitatea lui de a coopera cu instituţii academice din Serbia”, a declarat Excelenţa Sa, ambasadoarea Silvia Davidoiu.
„Să sperăm că vom reuşi în anii următori să aducem mai mult material didactic, în funcţie de necesităţile Departamentului. Poate tablete, materiale de e-learning, cărţi în format electronic şi orice altceva ce am putea să aducem din România, în sprijinul învăţământului în limba română şi a limbii române ca limbă străină”, a adăugat doamna ambasadoare.
La întrunire s-a discutat şi despre extinderea colaborării şi în ceea ce priveşte traducerile din limba sârbă în limba română şi invers. Iată ce ne-a declarat despre aceasta doamna ambasadoare: „Este un program care se desfăşoară între cele două ţări, şi această discuţie am purtat-o la nivelul Ministerului Culturii din Belgrad, unde am discutat despre o cooperare mai strânsă între instituţiile de specialitate din cele două ţări, pentru întocmirea unei liste mai adecvate de traduceri în ambele sensuri, şi în limba română, şi în limba sârbă, a unor autori contemporani, care sunt de referinţă în literatura celor două ţări. Să apropiem puțin publicul iubitor de cultură şi de civilizaţie sârbă sau română şi prin intermediul cărţilor.”
La întrebarea care ar fi următoarele demersuri, și anume, care sunt planurile Ambasadei României, doamna ambasadoare ne-a răspuns: „Ne străduim să facem tot ce se poate pentru a fi un pic mai agresivi, în sensul pozitiv al cuvântului, în a promova cultura română în Serbia, în a prezenta România cu valorile ei, din trecut şi din prezent, în cât mai multe colţuri ale Serbiei. Pentru noi, Novi Sad este un loc special pentru că este aproape de graniţa cu România, deoarece aici, în Voivodina, trăieşte o comunitate românească substanţială şi pentru că legăturile dintre aceste regiuni ale României şi ale Serbiei din această parte a continentului sunt mai strânse în mod tradiţional.”

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 27 noiembrie 2021