Cultură

Poezia este viață

Poezia este viață

Comaș Șova, ,,Viața ca un poem” / Koman Šova, ,,Život kao pesma“, traducere în limba sârbă de Slavco Almăjan,  Panciova – Iași Editura ,,Libertatea“ –  Editura ,,Moldotip”, 2020.

Traducerile operelor literare sunt  bine-venite, pentru că ele reprezintă punte între culturi, literaturi. Editura ,,Libertatea” cultivă dintotdeauna această practică, așa că  spre sfârșitul anului trecut  a publicul – în colaboare cu Editura ,,TipoMoldova” din Iași –  volumul ,,Viața ca un poem” al poetului bucureștean Coman Șova, atât în limba română, cât și în limba sârbă – ,,Život kao pesma“, în traducerea lui Slavco Almăjan.

Coman Șova,  poet din generația șaizecistă, și-a avut debutul editorial în anul 1970, cu volumul de versuri ,,Astrul nimănui”, apărut la editura bucureșteană ,,Eminescu”. De atunci și până în 2020 a creat o poezie care a intrat în atenția multor critici literari.

,,Or, aș crede, poet nu e obligatoriu cel care scrie poezia, ci – mai ales – cel care o simte, o recunoaște, o întrevede, o intuiește, o evidențiază, o închipuie” (acad. Nicolae Dabija în postfață). Recunoaște, întrevedea, intui, evidenția, închipui. Iată verbe care indică asupra unor trăiri profunde ale poeziei. La acest lucru ne face să ne gândim și titlul volumului: ,,Viața ca un poem”. Dacă am șterge adverbul ca am obține o egalare între viață și poem. Coman Șova trăiește prin poezia, o identifică cu viața însăși. Cine îi citește versurile, se va convinge de această afirmație, deoarece Coman Șova își axează poezia pe câteva mari coordoante: viață, iubire, spațiu și timp (de obicei este vorba despre un timp care nu mai are răbdare). Acestea primesc valențe diferite în funcție de starea eului liric, de mesajul pe care acesta vrea să îl transmit. Timpul care nu mai are răbdare, timp Citim în volumul ,,Viața ca un poem”  o poezie ce abundă în metafore, profund meditativă, cu note subtile  de romantism, pe alocuri cu nuanțe bacoviene. 

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 7 din 13 februarie 2021