Ecologie

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane

Foto: www.csid.ro

Poluarea aerului este o problemă la nivel local, paneuropean, dar  ține și de  emisferă. Poluanții atmosferici emiși într-o țară pot fi transportați în atmosferă, contribuind sau ducând la o calitate scăzută a aerului în alte zone.

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut în măsură substanțială în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele în legătură cu calitatea aerului persistă. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special în orașe, unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate.

Pulberile în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent drept cei trei poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesul prematur. Aproximativ 90% din locuitorii orașelor din  Europa sunt expuși la poluanți în concentrații peste nivelurile de calitate a aerului considerate dăunătoare pentru sănătate. 

„Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru ecosisteme. O mare parte a populației nu locuiește într-un mediu sănătos, potrivit standardelor actuale. Pentru a urma o cale sustenabilă, Europa va trebui să dea dovadă de ambiție și să nu se rezume la legislația actuală”, afirmă Hans Bruyninckx, director executiv al A.E.M.-ului.

Surse de poluare a aerului

Sursele de poluare atmosferică sunt variate și pot fi antropice sau naturale:

  • arderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică, transporturi, industrie și gospodării;
  • procese industriale și utilizarea solvenţilor, de exemplu în industria chimică şi cea extractivă;
  • agricultură; 
  • tratarea deşeurilor;
  • erupţiile vulcanice, praful aeropurtat, dispersia sării marine și emisiile de compuşi organici volatili din plante sunt exemple de surse naturale de emisie.

Sursa: www.eea.europa.eu/ro/

D. STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 5 din 30 ianuarie 2021