Spiritualitate

Preoţi-publicişti pe paginile revistei bisericeşti

Preoţi-publicişti pe paginile revistei bisericeşti

Din momentul apariţiei primului număr al ,,Foii Diecezane”, în anul 1886, această revistă bisericească a fost prezentă în toate parohiile aparţinătoare diecezei Caransebeşului, contribuind simţitor la buna informare a preoţimii şi enoriaşilor, la educaţia confesională, culturală şi morală a cititorilor, publicând concursuri importante pentru buna funcţionare şi administrare a eparhiei, reprezentând totodată şi un mijloc de întreţinere a contactului dintre parohii şi sediul episcopal.

,,Foaia Diecezană” a reprezentat în acelaşi timp şi un important izvor pentru cercetarea istoriei confesionale şi culturale a românilor din Banat, fapt observat într-un articol publicat cu ocazia aniversării a 50 de ani de apariţie a gazetei, semnat chiar de unul dintre colaboratorii originari din Banatul sârbesc. Azi e cu neputinţă să poţi alcătui o istorie fidelă a românilor bănăţeni fie în domeniul bisericesc, fie în cel politic, fără ca sa răsfoieşti colecţia celor 50 ani ai „Foii Diecezane” – dar nu numai atât, ci însuşi alcătuirea vieţii şi a faptelor marilor înaintaşi şi prelaţi ai diecezei Caransebeşului, nu se poate face, decât ţinând seamă de toate pastoralele, de scrierile, articolele pline de evlavie şi tâlc naţional, ce le-au scris din belşug toţi episcopii diecezei Caransebeşului.

La funcţionarea revistei a contribuit un număr considerabil de autori, în cea mai mare parte din rândul preoţimii, dar şi a intelectualităţii ortodoxe de pe teritoriul administrat de Eparhia Caransebeşului. Printre aceştia au fost şi autori din parohiile care după 1918 au fost încadrate în statul iugoslav, pe care îi vom prezenta cu această ocazie.

Dr. Mircea MĂRAN, istoric

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 18 noiembrie