Cultură

Prezenţă tradiţională într-un an aniversar

Prezenţă tradiţională într-un an aniversar

Aşteptarea autorilor, editorilor şi a cititorilor, dornici de evenimente de amploare la care pot stabili legătura printr-un contact nemijlocit, a luat sfârşit pe data 3 martie, când s-a deschis Târgul Internaţional de Carte de la Novi Sad. Această manifestare a venit precum un vestitor al primăverii, un respiro şi o escapadă în lumea cărţii. Le-a oferit participanţilor un nou prilej de a se reîntâlni şi de a vorbi despre carte. În reluarea organizării acestei manifestări vedem o dublă semnificaţie, întrucât oraşul gazdă este anul acesta Capitala Europeană a Culturii.

Din peisajul expozanţilor la Târgul Internaţional de Carte a făcut parte, urmând tradiţia anilor trecuţi, Casa de Presă şi Editură ,,Libertatea”. Cărțile din anii editoriali 2019, 2020 și 2021, apărute cu sigla ,,Libertăţii”, precum și cele mai noi numere ale săptămânalului ,,Libertatea” și ale revistelor ,,Lumina”, ,,Tinerețea” și ,,Bucuria copiilor”, au putut fi văzute la standul Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație    și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale.
Prezenţa Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” nu s-a limitat doar la acest fapt. Pe data de 9 martie a avut loc întâlnirea cu cititorii şi cu prietenii Casei noastre. Cu publicul – compus din reprezentanţi din partea Ambasadei României în Serbia şi a Consulatului României de la Vârşeţ, poeţi jurnalişti, oameni de cultură – s-au întâlnit Mariana Stratulat, director al CPE ,,Libertatea”, Valentin Mic, redactor-şef a.i. al săptămânalului ,,Libertatea”, Teodora Smolean, redactor responsabil a.i. al Editurii ,,Libertatea”, prof. dr. Mircea Măran, istoric şi subsemnata.
Prezentarea Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” a avut loc şi în contextul a trei jubilee pe care instituţia noastră le marchează în acest an: împlinirea a 75 de ani de la publicarea primelor cărţi de beletristică în limba română literară şi a tot atâţia ani de apariţie continuă a revistei pentru artă, cultură și literatură transfrontalieră ,,Lumina”, precum şi marcarea a 50 de ani de la editarea primului număr al revistei ,,Tinereţea”. Deşi prezenţa în sine a ,,Libertăţii” la Târgul Internaţional de Carte de la Novi Sad a fost un moment important, jubilee amintite i-au sporit însemnătatea.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 13 din 26 martie 2022