Caleidoscop

Prietenia seculară dintre români și sârbi – Uzdinul, leagănul picturii naive

Prietenia seculară dintre români și sârbi – Uzdinul, leagănul picturii naive

Pe data de 29 decembrie 2020 a  apărut primul număr al  revistei bilingve ,,Sportul din Banatul de Sud – Uzdinul, leagănul picturii naive”, editat de Uniunea Ziariștilor Sportivi din Panciova al cărui membru este Vasile Barbu, scriitor din Uzdin și autor al textelor în limba română. Proiectul a fost susținut de Ministerul Culturii și al Informării din Republica Serbia.

Redactorul Dragan Kostić, reprezentant din partea Ministerului Culturii și al Informării, scrie: ,,Scopul acestui proiect este de a contribui la multietnicitatea și multiculturalitatea pe teritoriul Banatului de Sud, în care există opt comune ce se întind pe o suprafață de 4245 kilometri pătrați și este locuit de peste 300.000 locuitori. Aici trăiesc 24 de naționalități. Vom acorda atenție deosebită românilor care locuiesc în Voivodina, patrimoniului cultural și etnografic, dar și sârbilor care locuiesc în România,  precum și coexistenței tradiției și legăturilor cu patria-mamă. În acest sens, tipărim o revistă bilingvă în sârbă și română”.

Vasile Barbu scoate în evidență,  cu un lux de amănunte, aniversarea a 60 de ani de existență a miraculosului cerc de pictură naivă din Uzdin. ,,Pentru a reproduce viața așa cum este,  cum ea a rămas pitulită în inimă, pentru a insufla eternitate tradițiilor străvechi,  dar moștenite, pentru a făuri o imagine cât mai fermecătoare a trecutului scurs ireversibil,  dar sălbatic de nostalgie, este, fără îndoială,  unul dintre multele secrete ale nașterii existenței de mai mult de jumătate de veac a acestui fenomen cum sunt culorile”, menționează Vasile Barbu în prezentarea revistei.

Mișcarea culturală despre pictura naivă din Uzdin a prins contururi în anul 1961, când Anuica Măran  împreună cu prietena ei de o viață Măria Bălan, la îndemnul profesorului Adam Doclean-Zlata și mai târziu a medicului din sat Petru Dimcea, au început să-și transpună cele mai ascunse și cele mai îndrăznențe gânduri pe pânzele albe, nevinovate și fermecătoare.

În următoarele pagini autorul prezintă în imagini  participarea pictorițelor naive la expozițiile care mai târziu au putut fi văzute în Galeria de Artă Naivă a Uzdinului. Dragostea pentru pictura naivă la Uzdin au răspândit-o soții Teodor și Sofia Ionașcu,  invitați la o recepție organizată de ministrul Mlađan Dinkić în anul 2008, la Belgrad.

În ceea ce privește promovarea picturii naive,  Vasile Barbu amintește că în anul 1997  pictorița naivă Florica Cheț a fost admisă în Academia Artelor Tradiționale din Sibiu, România.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 5 din 30 ianuarie 2021