Caleidoscop

Prilej de reunire și aprofundare a relaţiilor de prietenie şi vecinătate

Prilej de reunire și aprofundare a relaţiilor de prietenie şi vecinătate

În zilele de 8 și 9 septembrie, localnicii Comunei Parța (România), au marcat în mod festiv Ruga satului. La sărbătoarea lor, au avut ocazia să participe și români din Banatul sârbesc. De la domnul Daniel Drăgan, primarul localității, aflăm următoarele: „Ruga coincide cu ziua hramului bisericii, însă, este mult mai mult decât doar o dată cu semnificaţie religioasă. Participarea la serviciul bisericesc este unul dintre momentele importante ale zilei. Mai apoi, după serviciul divin, în fiecare gospodărie se întind mese fastuoase, la care, alături de membrii familiei, participă ,,goșcii”, rudele şi prietenii acestora din alte localităţi. Prilej de reunire a celor apropiaţi, de întărire a relaţiilor de bună rudenie, prietenie şi vecinătate. În aceeaşi logică se desfăşoară şi secvenţa de după-amiază a rugii, cea a jocului. Dincolo de întâlnire şi petrecere, jocul de la rugă permite expunerea pieselor de îmbrăcăminte şi podoabă tradițională, folosite fiind, întâi ca un semn al acestor valori tradiționale, şi abia apoi, şi în mod cu totul secundar, un veşmânt oarecare.


Plecând de la cele expuse mai sus am încercat să organizăm un eveniment care să se apropie puțin de vechile tradiții culturale ale satului bănățean, îmbinând armonios partea religioasă cu petrecerea, ținuta tradițională de sărbătoare, indiferent de zona geografică, cu straiele clasice, de gală, ale vremurilor actuale, activitățile recreative pentru copii, cu implicarea activă a acestora, în deschiderea oficială a rugii.
Ne-am străduit să aducem muzicanți de fală ai Banatului, Petrică Miulescu Irimică și colegul, prietenul și consăteanul nostru Lae Murariu. Am mai ascultat o voce relativ nouă în peisajul muzicii din Banat, Maria Bădescu, o tânără talentată de care sunt convins că vom mai auzi.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 25 septembrie 2021