Reflecţii

Primii soliști „boboci” care au cântat „pe viu”
la Postul de Radio Novi Sad

Primii soliști „boboci” care au cântat „pe viu”<br>la Postul de Radio Novi Sad

În preajma Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, care va avea loc în perioada 25-28 august la Satu Nou, să ne reamintim de rapsozii care au lăsat urme de neșters în viața culturală și muzicală din Satu Nou.

Emisiunile muzicale se desfășurau la Postul de Radio Novi Sad mai întâi în transmisiune directă sau în terminologie radiofonică, adică „pe viu”. Pe vremuri nu erau mijloace audiovizuale și nici magnetofoane. Rapsozii aveau la dispoziție doar microfoane. Astfel se desfășurau emisiunile muzicale – se cânta „pe viu”. În studio au fost invitați soliști vocali și instrumentiști, care, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a Postului de Radio Novi Sad, au cântat până la ora exactă când urma să se transmită buletinele de știri.
Abia în anii următori au fost realizate înregistrări de muzică populară autentică pe banda magnetică. Printre soliștii vocali și instrumentiși care cântau „pe viu” la Postul de Radio Novi Sad erau și câțiva rapsozi „boboci”.
Primii trei soliști „boboci” care au cântat „pe viu” la Radio Novi Sad au fost Sima Mălaimare, acordeonist, Sava Stoian, solist vocal și Gheorghe Radovančev – Piri, tot solist vocal. Toți trei au realizat înregistrări pentru fonoteca RTV Novi Sad. Apoi, vremurile s-au schimbat, tehnica a avansat, s-a procurat și magnetofonul.

Sima Mălaimare (1914-1986), singur cu acordeonul său a înveselit sute și sute de nuntași. În cadrul unor orchestre a participat la diferite serbări, dar cânta și la radio pe vremurile în care emisiunile se transmiteau în direct. În anul 1951, Sima Mălaimare, fiind un acordeonist afirmat, a avut prilejul să cânte în direct la Postul de Radio Novi Sad. În câteva rânduri, a cântat și la Postul de Radio Timișoara, un fapt demn de menționat și de lăudat. Sima Mălaimare a fost oaspete și la Radio Belgrad într-o emisiune umoristică.

Sava Stoian – Naicu (1927-1995) a fost un solist vocal foarte popular. Din anul 1957, a devenit dirijorul corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou. Sub bagheta dânsului, corul bărbătesc al BOR din Satu Nou a înregistrat progrese însemnate. Corul a participat la diverse emulații cultural-artistice și s-a evidențiat în mod aparte prin dicție corectă, mimică adecvată, voce pură, o combinație și corelație a tuturor vocilor umane. Sava Stoian – Naicu a dat maximumul în ceea ce privește cântatul coral, dar și cel individual.
Sava Stoian are cca 50 de melodii înregistrate pentru Postul de Radio Novi Sad. Artistul „boboc” a contribuit la arta muzicală. A interpretat doine, jocuri de doi, învârtite, brâie, ardelene și cântece din diferite zone folclorice. De asemenea, cânta și melodii autohtone și romanțe. De mai multe ori s-a prezentat și în România. Era membru activ al Societății Cultural-Artistice „Petru Albu” din Vârșeț. A cântat la contrabas și la vioară.
Excelentul solist vocal, dirijor de cor și înflăcăratul activist cultural, Sava Stoian – Naicu, ne-a lăsat un exemplu să muncim mult, să iubim arta sunetelor și să fim oameni cu credință în Dumnezeu.

Gheorghe Radovančev – Piri (1932-2007) a fost corist, solist vocal și dirijor de cor. Dânsul a avut un excelent auz muzical, triluri clare, colorit deosebit, un timbru și o voce minunată.
În perioada când la Postul de Radio Novi Sad s-a cântat „pe viu”, a participat și excelentul solist „boboc” Gheorghe Radovančev – Piri. Dânsul a rămas fidel melosului autohton. A cântat doinele bătrânilor noștri în original. A avut triluri și ornamente muzicale conform stilului autentic al „bobocilor” noștri, exact cum se cânta pe vremuri.
Dânsul a fost un dirijor capabil, conducând corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou cu un progres considerabil. A avut o amploare ornamentală, exact cum aveau bătrânii noștri.
Pe Gheorghe Radovančev – Piri, prof. dr. Niță Frățilă l-a înregistrat pe banda magnetică, cântându-i melodii autohtone din Satu Nou. Dânsul era foarte mulțumit de rapsodul popular „boboc”.

Iovan Iovanov – Biengu (1939-2019) a ajuns la Radio Novi Sad mulțumită derulării Festivalelor de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. În câteva rânduri, excelentul solist vocal, Iovan Iovanov, a ocupat doar locuri de vârf. În anul 1972, a fost invitat în studioul din Novi Sad. Atunci a realizat patru cântece populare sub bagheta dirijorului Lucian Stefan Bocăluț. Două dintre aranjamentele muzicale au fost semnate de către Trandafir Jurjovan, iar celelalte două de către Lucian Stefan Petrovici.
În anii 1979/1980, Iovan Iovanov a mai înregistrat încă două cântece pentru fonoteca Postului de Radio Novi Sad. De data aceasta a fost acompaniat de Orchestra de Muzică Populară a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou.
Iovan Iovanov a cântat și câteva cântece autohtone din Satu Nou, pe care le-a interpretat cu o măiestrie artistică și cu o prestație deosebită. Dânsul a avut o capacitate enormă. Cânta tonuri peste două octave. În palmaresul acestui „boboc” s-au aflat mai multe diplome, premii, mențiuni etc.
Solistul vocal Iovan Iovanov a lăsat o amprentă vizibilă în istoria culturală a „bobocilor”, atât cu muzica populară românească, cât și cu muzica autohtonă din localitate. „Bobocii” se pot mândri că au avut un asemenea solist vocal, care cânta la radio, concerte și diverse manifestări cultural-artistice. Numele lui va rămâne veșnic înscris cu litere de aur în istoria satului nostru.

Ionel MĂLAIMARE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 6 august 2022