În focar / interviu

Prin frumoasele cuvinte, episcopul nostru ne-a învăluit sufletele de atmosfera divină a cerului

Prin frumoasele cuvinte, episcopul nostru ne-a învăluit sufletele de atmosfera divină a cerului

„Iar Dumnezeu umbla prin rai în răcoarea serii”, Cartea Facerii capitolul 3, versetul 8. Așa începe discursul de după slujba minunată și înălțătoare a vecerniei, a slujbei de dar, în ziua de 31 aprilie anul curent la Alibunar, Preasfințitul Părinte al nostru Daniil Stoenescu, care împlinește 20 de ani de slujire ca Episcop al românilor din Serbia.

În continuare veți citi cuvinte de învățătură, care au fost rostite de Preasfințitul Părinte Daniil, care prin frumoasele cuvinte, ne-a învăluit sufletele de atmosfera divină a cerului.


„Preacucernice Părinte Vicar, Preacuvioase Părinte Paroh, iubiți credincioși și credincioase, de foarte mulți ani nu am mai fost prezent la o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite atât de înălțătoare, precum în ziua de astăzi în Biserica Ortodoxă Română din Alibunar. Aș putea spune că din anii mei de slujire preoțească cu nevrednicie la Sf. Mănăstire a Prislopului, unde se află mormântul Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca, de aceea mi-au venit în minte câteva gânduri pe care doresc să vi le împărtășesc astăzi. Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite, cum a spus atât de frumos Părintele Calis, se numește așa pentru că Sfântul Agneț a fost sfințit, și pâinea, și vinul, care s-au prefăcut în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie precedentă, în duminica anterioară, care precede ziua desăvârșirii Liturghiei Darurilor mai înainte Sfințite, dar în același timp, noi, creștinii ortodocși, trăim neîncetat într-o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite, pentru toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră, și de care noi ne împărtășim cum este viața, cum este lumina soarelui, cum este apa, cum este pâinea cea de toate zilele, cum este sănătatea, toate acestea sunt daruri mai înainte sfințite, dar în mod deosebit darurile mai înainte sfințite de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care se numește așa a sfântului nostru Grigorie, au fost sfințite în seara sfintei Cinei celei de Taină, apoi prin răstignirea pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Vinerea Patimilor și în mod deosebit prin învierea Lui din morți, din înălțarea Lui la cer și prin șederea Lui de-a dreapta Tatălui, pe care noi o conștientizăm. Toate acestea sunt Daruri mai înainte Sfințite, din vremurile de mântuire a noastră și a neamului omenesc prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite, după cum ni s-a spus, și am constatat cu toții, începe cu Sf. Slujbă a vecerniei, iar rădăcina sau izvoarele slujbei vecerniei este în acea seară, în răcoarea acelei seri, în care Dumnezeu umbla prin rai căutându-l și întrebând pe omul pe care îl crease, îl făcuse; Adame, unde ești? Este, am putea spune, după vecernia zilelor creației, a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi, a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua, a fost seară, și a fost vecernie, și a fost utrenie, ziua a treia, și așa mai departe, până în ziua a șaptea. Dornici în răcoarea acelei seri, a acelei vecernii, Dumnezeu umbla prin rai, îl căuta pe om și îl striga pe om, în răcoarea serii vecernia Liturghiei Darurilor mai înainte Sfințite. Dumnezeu umbla prin raiul bisericii Sale creștin ortodoxe, și ne cheamă și pe noi, și ne strigă și pe noi, și ne caută și pe noi; Adame, unde ești? De aceea, vă mulțumesc că ați lăsat treburile casei în această zi de peste săptămână, treburile câmpului și ați venit aici în Sfânta Biserică pentru a ne împărtăși de răcoarea serii a vecerniei, a Liturghiei Darurilor mai înainte Sfințite, săvârșită de Preacuviosul Părinte paroh, Calis.

De aceea, iubiți credincioși și credincioase, vecernia Cinei celei de Taină, ca și vecernia Cinei din Emaus, din seara Învierii sau Cina cea de Taină, după cum știți, au fost toți Sfinții Apostoli ai Lui Hristos, la Cina cea din Emaus au fost doar doi ucenici Luca și Cleopa, aceștia se regăsesc în fiecare slujbă minunată și înălțătoare a vecerniei, a slujbei de dar, în ziua de astăzi. Din punct de vedere liturgic, cum vi s-a spus, este ziua de pomenire a Sfintei Maicii noastre Maria egipteanca, întâi aprilie. Calendaristic, ne aflăm astăzi în data de 31 martie, dar liturgic ne aflăm încă de acum după Slujba și Sfânta Liturghie care s-a săvârșit în ziua de întâi aprilie a Sfintei Maria egipteanca. Ziua de astăzi este prăznuită de doi mari sfinți, ieri 30 martie, pomenirea Părintelui nostru Ioan Scărarul, pe care îl vom prăznui din nou în duminica a patra din post, iar mâine calendaristic, astăzi liturgic, ziua de pomenire a Sfintei Maicii noastre Maria egipteanca, întâi aprilie, care va fi prăznuită încă o dată în duminica a cincea din postul mare.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 10 aprilie 2021