În focar / interviu

Promovarea patrimoniului cultural

Promovarea patrimoniului cultural

Anul acesta, Festivalul „Joc Românesc” a avut loc în ziua când la Jâtcovița a sosit și ploaia. Şi ploaia şi festivalul! Preamult aşteptata ploaie de la Golubac a venit înainte de începutul festivalului, adică după rugăciunea pentru eroii din Jâtcoviţa, căzuți în Primul Război. Slujba de rugăciune a fost oficiată de preotul Iel Bobu Lui din Ćuprija.

Directorul Festivalului ,,Joc Românesc”, dr Ivica Glišić care este şi preşedintele Forumului pentru istorie şi cultură a inaugurat manifestarea. I-a salutat pe cei prezenţi, a mulţumit tuturor celor care au participat la organizare – Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române, localnicilor din Jâtcoviţa, sponsorilor, comunei Golubac, Organizaţiei de turism, precum și celor care au sprijinit în alt mod această manifestarea, cea de-a 16-a la rând. Au urmat cuvintele de salut rostite de dr Jasmina Glišić, preşedintele Asociaţiei Părinţilor „Sandu Timoc” şi membrul al Consiliului Minorităţii Naţionale a Românilor. Ea a adăugat că ,,acesta este momentul ca, cele învățate până în prezent la manifestările culturale, să se aplice şi în practică. Respectarea şi grija pentru păstrarea obiceiurilor şi a limbii materne, trebuie să se implementeze în conştiinţa fiecăruia, iar Dumnezeu este cel care ne-a dat toate acestea, iar noi trebuie să le cultivăm. Următorul examen ce stă în fața noastră este să dovedim loialitatea noastră față de Republica Serbia și trebuie să respectăm acest lucru. Trebuie respectate legile țării în care trăim, aceasta fiind şi obligaţia morală pe care trebuie să o confirmăm la recensământul din acest an”.
După cum a subliniat, prima activitate a fost colaborarea cu Consiliul Naţional al Românilor, deoarece organizatorul acestui festival a recunoscut valoarea acestui organism, și din acest motiv au fost primii care au susţinut, şi au finanţat organizarea acestei manifestării tradiționale. În numele Consiliului Național al Minorității Naționale Române s-a adresat Dorel Cebzan, preşedintele Departamentului pentru uzul oficial al limbii, menționând colaborare fructuoasă și mulțumind pentru prezenţa Consiliul Naţional în Serbia de Est.


Despre colaborarea apropiată a acestei manifestări cu Organizaţia de Turism din Golubac, a vorbit directoarea Jelena Petrović. Indiferent de faptul că există o deosebire între mentalitățile și cele două limbi vorbite, acestea nu sunt un obstacol pentru menținerea colaborării culturale care ne unește și creează o viaţă comună paşnică care a existat de mai multe secole pe aceste meleaguri. După cum a evidențiat directoarea Jelena Petrović, ,,colaborarea va continua și pe viitor, iar Organizaţia de Turism va continua să promoveze patrimoniul cultural în acest spaţiu comunitar, și să extindă potenţialul turistic în această comună dunăreană”.
La această manifestare culturală de la Jâtcovița a fost prezent Marinel Petrică, preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” din Panciova, unicul ziar în limba română din Serbia, care a sărbătorit 70 de ani de existență, care urmărește și scrie despre evenimentele românilor din Serbia de Est. La festival au fost prezenți și Tiberiu Ciortan, secretarul Consiliului Naţional al Minorității Naționale a Românilor din Serbia, şi Miloš Tomić, adjunctul preşedintelui comunei Golubac.

Jasmina GLIŠIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 29 din 16 iulie 2022