Caleidoscop

Promovarea valorilor multiculturale

Promovarea valorilor multiculturale

În comuna Plandişte, trăiesc în relaţii de toleranţă deplină alături de poporul majoritar sârb şi apartenenţi ai minorităţilor naţionale. Realizările în cursul anului 2021 au avut ca scop unic de a promova valorile multiculturale şi multiconfesionale ale entităţilor naţionale, contribuind astfel la asigurarea condiţiilor pentru o viaţă demnă pentru toţi locuitorii din comuna Plandişte. Cu tânărul şi ambiţiosul preşedinte Jovan Repac, am realizat o convorbire despre proiectele care au fost realizate în anul 2021.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în acest an în municipiul dumneavoastră?

,,Pe parcursul anului 2021, cu toate nenorocirile aduse de pandemia virusului Covid-19, respectând măsurile prescrise de Comandamentul de Criză a Guvernului republican, am încercat să justificăm încrederea cetăţenilor şi am încercat să lucrăm cu sârguinţă, cu insistenţă, pentru a face un pas mare în toate sferele vieţii sociale. Ceea ce a încoronat aceste activităţi a fost realizarea proiectelor de anvergură în domeniul amenajării traficului şi infrastructurii comunale, reabilitării unităţilor şcolare, a ocrotirii sanitare, amenajării căminelor culturale. Reconstruirea obiectivelor a inclus amenajarea completă a tâmplăriei, a nodurilor sanitare, pardoselii, acoperişului, faţadei, construirea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi. În cadrul amenajării a obiectivelor de uz obştesc a fost cuprinsă renovarea clădirii Casei de Cultură din Veliki Gaj, fiind reabilitată o parte a dispensarului. Lucrările de amenajare a infrastructurii locale au cuprins şi reconstrucţia unităţilor sanitare din localităţile Hajdučica, Banatski Sokolac, Stari Lec, Jermenovci, cu scopul de a oferi cetăţenilor un sistem de sănătate mai organizat şi mai complet.
Datorită cooperării excelente pe care o avem cu autorităţile provinciale şi republicane, am reuşit să continuăm cu realizarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii comunale, precum este renovarea reţelei de alimentare cu apă în localitatea Velika Greda.
Comunicarea zilnică cu concetăţenii noştri ne-a ajutat să facem cunoştinţă cu problemele în fiecare sat, şi aceea ce trebuie marcat ca fiind prioritar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Datorită unei asemenea abordări, am finalizat construcţia capelei în Veliki Gaj şi la Mărghita, aceasta fiind o investiţie foarte semnificativă în domeniul infrastructurii locale. Deoarece comuna Plandişte este una din zonele cu cel mai mic procent de păduri din Serbia, cu doar 0,5% de plantaţii forestiere, în cooperare cu Agenţia de Dezvoltare Regională a Banatului de Sud, cu sprijinul Ministerului Mediului, am demarat proiectul „Plantarea pădurilor pe terenuri degradate”. Datorită acestui proiect ecologic am împădurit peste 20 de hectare de teren degradat şi recultivat, ceea ce a arătat clar că ţinem cont de protecţia mediului şi majorarea suprafeţelor cu plantaţii forestiere. În perioada următoare, ne-am propus realizarea unor planuri mari, printre altele ne propunem să finalizăm un amplu proiect de construcţie a zonei industriale „Trail Trim” şi amenajarea drumurilor şi trotuarelor în localitatea Velika Greda, construirea unei capele la Hajdučica, reanimarea sportului şi facilităţi de cultură fizică în Plandişte, Jermenovci, Mărghita, continuarea fazei a doua şi a treia a proiectului de renovare a drumului Banatski Sokolac – Miletićevo – Stari Lec, construcţia şi automatizarea sistemelor de apă potabilă şi construirea unei staţii de epurare a apei potabile, probabil una dintre cele mai mari proiecte la care se lucrează în comuna Plandişte.”

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 1 din 8 ianuarie 2022