În focar / interviu

Recordul unei cărți la un an

Recordul unei cărți la un an

Dialog ocazional cu Ioan Baba

Cartea „Punte spirituală nouă” a avut un mare ecou atât la noi, cât și peste graniță. Bibliografia cărții în primul an este chiar bogată.

Da, putem constata că în primul an de viață a cărții NOVI DUHOVNI MOST / PUNTE SPIRITUALĂ NOUĂ, Novi Sad-Timișoara, despre carte sau din carte, la noi și în România, au fost publicate 95 de prezentări și poezii. Asta înseamnă că această culegere din lirica contemporană a fost menționată în medie tot a patra zi în decursul unui an. Cu mândrie pot constata că fiecare poet din Novi Sad, inclus în carte, a fost publicat cel puțin o dată în paginile uneia din revistele de prestigiu din România și de la noi.
Voi reliefa doar câteva exemple. Succesiunea a fost începută de revista „Caligraf” din Drobeta Turnu Severin în decembrie 2019 și continuată în iunie 2020. Revista nostră „Lumina” a făcut aceasta în câteva rânduri, în numerele din decembrie 2019 și în numerele trimestriale din primăvara, vara și toamna anului trecut, iar hebdomadarul „Libertatea” a consemnat cartea în februarie trecut.
Prestigioasa revistă „Pro Saeculum – Focșani, realizată de doamna Rodica Lăzărescu a publicat în iunie trecut 10 poezii a cinci autori, dar în prealabil și argumentul Virginiei Popović. Scriitoarea și editoarea Nina Ceranu s-a ținut de promisiunea făcută în public la Salonul Internațional de Carte de la Novi Sad și a inserat în paginile revistei timișorene „Anotimpuri literare” 30 de creații a 21 de autori din Novi Sad, publicând integral (în limba română) și argumentul conf. univ. dr. Virginia Popović – „O nouă punte interculturală între două capitale ale culturii europene”.
Ca scriitor, mediator al proiectului, dar și ca jurnalist, țin să-mi exprim întreaga gratitudine mass-mediei care au adăugat de fiecare dată câte o nouă filă la viața cărții. Pe lângă cele amintite acestea sunt: cotidianul „Dnevnik” din Novi Sad, Radioteleviziunea Voivodinei în mod special emisiunea „ARTeria” și mai ales Programul în limba română.
În mod aparte țin să mulțumesc distinșilor critici literari din România: domnului Zenovie Cârlugea și revistei „PORTAL-Măiastra” care la Târgu-Jiu este botezată chiar după fascinantele sculpturi ale lui Constantin Brâncuși, prof. univ. dr. Cornel Unguranu, președintele Uniunii Scriitorilor Filiala Timișoara și cotidianului „Banatul Azi” și tuturora care mereu au înviorat viața acestei cărți.

Cum s-a ajuns la ideea de a realiza un astfel de proiect și cine v-au fost aliații în realizarea lui?

Există câteva lucruri fără de care cartea nu ar fi fost posibilă. Prima este ideea la care am ajuns în comun cu prietenul și confratele Ivo Muncian. Mai departe, cartea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar neasemuit al Direcției pentru Cultură a municipiului Novi Sad datorită căreia, prin acest proiect editorial, limba română este recunoscută la egal cu alte limbi. Frumusețea gestului și a orașului care urmează să fie una din Capitalele Europene ale Culturii este privită și „de sus” prin fotografia artistică de pe copertă a lui Branislav Marković-Umbra și Aleksandar Baba-Vulić. Cartea se deschide cu argumentul elocvent al Virginiei Popović redat în limbile sârbă și română și sintetizat în limba engleză în traducerea prof. univ. Mihaela Lazović.
În interior este poezia ca un țesut conjuctiv sau miez de pâine din limba fiecărui autor, tălmăcită la Novi Sad în românește, la Timișoara în sârbește, către „două țări de cititori”, cum frumos spunea Nichita Stănescu. Deci, lirica contemporană, transculturală, multiculturală și interculturală care, îndrăznesc să spun este în acord, dacă nu și mai mult, cu ceea ce se scrie în lume și ca atare contribuie la cota literară valorică a Europei.

Carmen-Sabina OALGE-ADAMOVIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 3 aprilie 2021