Serbia
30
clear sky

Reprezentanții Episcopiei Daciei Felix au luat parte activă la lucrările ședinței

Joi, 29 septembrie, la Palatul Patriarhal al BOR din București, a avut loc ședința de constituire a noii Adunări Naționale Bisericești pentru anii 2022-2026, la care au participat ierarhii BOR în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și reprezentanții clerici și mireni ai episcopiilor din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Ședința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, având ca obiectiv principal constituirea Adunării și validarea mandatelor deputaților reprezentanți ai episcopiilor din cadrul BOR, găsite atât pe teritoriul României, cât și în afara granițelor ei, în comunitățile istorice din jurul României și în diaspora.
Episcopia Daciei Felix, pe lângă Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a fost reprezentată de Părintele Vicar dr. Emanuel Tăpălagă, din partea clericilor, și de prof. dr. Mircea Măran și Zavișa Jurj, din partea mirenilor. De altfel, fiecare eparhie din cadrul BOR este reprezentată în Adunarea Națională Bisericească, pe lângă ierarh, și de un reprezentat al clerului și doi mireni. Mandatul deputaților durează patru ani.

În urma unui Te Deum, săvârșit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Adunarea Națională Bisericească a fost deschisă de Preafericitul Patriarh Daniel, în calitate de președinte, care a salutat prezența clericilor și a mirenilor și a dat câteva informații generale privind desfășurarea lucrărilor Adunării. În continuare s-au format comisii pentru validarea mandatelor deputaților mireni și clerici, după care membrii comisiilor s-au retras în secțiuni separate.

Adriana PETROI

integral îl puteți citi în numărul 42 din 15 octombrie