Concurs

Republica Serbia- Provincia Autonomă Voivodina

Republica Serbia- Provincia Autonomă Voivodina

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

În baza articolului 5 din Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru finanțarea și cofinanțarea  activităților de program și proiectelor din domeniul educației și instrucției elementare și medii și al nivelului de trai al elevilor din Provincia Autonomă Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 14/15 şi 10/17), art. 24 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administrația provincială (Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014, 54/2014 – altă hotărâre,  37,2016/ 29,2017/ 24,2019/ 66/20 şi 38/2021) şi în baza articolului 3 Din Regulamentul privind acordarea mijloacelor bugetare Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale- Comunităţile Naţionale („Buletinul oficial al P.A.V.” nr.: 7/23 și 5/24), secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale‒ comunităţile naţionale publică:

CONCURS PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ŞCOLILOR ELEMENTARE ȘI MEDII DIN P.A. VOIVODINA CARE REALIZEAZĂ ÎNVĂŢĂMÂNT BILINGV ÎN ANUL 2024

Mijloacele sunt asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2024 pentru finanţarea şi cofinanţarea şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina care realizează învăţământ bilingv în anul 2024 (în continuare: beneficiarii) în cuantum de 3.500.000,00 dinari şi anume:

  1. pentru învăţământul elementar

a) cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv (finanţarea executanţilor care realizează învăţământ bilingv, cheltuielile pentru materialul de învăţământ, perfecţionarea angajaţilor – cursuri de formare profesională a cadrelor didactice în ţară şi străinătate, cheltuielile de achiziţie a literaturii de specialitate şi a materialului didactic, precum şi a altor cheltuieli în funcţia realizării învăţământului bilingv 783.000,00 dinari,

–  achiziția de echipament în funcția realizării învățământului bilingv  890.000,00 dinari,

  • pentru învățământul mediu

a) cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv (finanţarea executanţilor care realizează învăţământ bilingv, cheltuielile pentru materialul de învăţământ, perfecţionarea angajaţilor – cursuri de formare profesională a cadrelor didactice în ţară şi străinătate, cheltuielile de achiziţie a literaturii de specialitate şi a materialului didactic, cotizaţia anuală pentru licenţa Centrului Cambridge şi cotizaţia pentru bacalaureatul internaţional – IB,  precum şi a altor cheltuieli în funcţia realizării învăţământului bilingv) 1.500.000,00 dinari,

–  achiziția de echipament în funcția realizării învățământului bilingv  327.000,00dinari.

Dreptul la repartizarea mijloacelor îl au instituţiile de învăţământ elementar şi mediu care au obţinut avizul Ministerului competent pentru domeniul educaţiei  (în continuare: Ministerul) pentru desfăşurarea învăţământului bilingv.

Beneficiarul este obligat ca la achiziția de echipament să procedeze în conformitate cu dispozițiile Legii privind achizițiile publice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 91/19 și 92/23).

CRITERIILE PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR

Cu prilejul stabilirii nivelului mijloacelor pentru cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv, se aplică următoarele criterii:

  • numărul de profesori care participă la învăţământul bilingv,
  • numărul elevilor în învăţământul bilingv,
  • justificarea în sensul dezvoltării în continuare a învăţământului bilingv.

                          Cu prilejul stabilirii nivelului mijloacelor pentru pentru achiziţia echipamentului în funcţia realizării învăţământului bilingv, se aplică următoarele criterii:

  • numărul despărţămintelor bilingve şi
  • numărul disciplinelor care se predau bilingv.

MODUL DE APLICARE

Cererile pentru repartizarea mijloacelor se prezintă pe formularul unic de concurs al Secretariatului  Anexată cererii la concurs, se prezintă următoarea documentaţie:

  1. fotocopia actului prin care se dovedeşte avizul Ministerului,
  2. oferta neasociată pentru cheltuielile de program, achiziţia echipamentului (calculul cheltuielilor).

Cererile sosite după termenul prevăzut și cele incomplete nu vor fi examinate.

Informații suplimentare referitoare la realizarea Concursului, se pot obţine la numerele de telefon021/487-4609, 487-4558.

Cu privire la repartizarea mijloacelor beneficiarilor decide secretarul provincial competent pentru activităţi de învăţământ la propunerea Comisiei pentru desfăşurarea concursului, care examinează cererile sosite. Secretariatul îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili îndeplinirea condiţiilor necesare pentru repartizarea mijloacelor.

În cazul în care cererea este semnată de o persoană autorizată, este necesar să se anexeze autorizația semnată corect pentru semnare.

Rezultatele concursului se publică pe pagina de internet a Secretariatului.

Termenul de prezentare a cererilor la concurs este 10 aprilie 2024.

Cererile la concurs (în exclusivitate pe formularul cererii, care se află pe site-ul Secretariatului Provincial) se trimit în formă tipărită, în plic închis, pe adresa:

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE – COMUNITĂȚILE NAȚIONALE, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16, 21000 NOVI SAD, cu mențiunea denumirii concursului/programului și proiectului, prin poștă sau se depune personal la registratura organelor provinciale ale administrației (la adresa menționată) între orele 9,00 și 14,00.

Formularul cererii pentru concursurile menționate, cu anexele, se poate prelua începând cu 20 martie 2024 pe pagina WEB oficială a Secretariatului: www.puma.vojvodina.gov.rs .

SECRETAR PROVINCIAL  

Szakállas Zsolt