Spiritualitate

Sărbătoarea Schimbării la Faţă de pe muntele Taborului

Sărbătoarea Schimbării la Faţă de pe muntele Taborului

Pentru că în această perioadă prăznuim Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, m-am gândit că e bine să știm câte ceva despre Dumnezeu!

Dacă analizăm problemele de credință cu mijloacele minţii omeneşti, dar și conform scrierilor teologice, despre Dumnezeu ştim doar că există, dar nu ştim ce este El în Sine, în fiinţa Lui.

Tot ce a creat El, făpturi mici și mari, ființe cu mai puţină pricepere, sau cele mai înţelepte, de la începutul lumii şi până astăzi, TOTUL ne arată înţelepciunea, bunătatea şi puterea Creatorului. Psalmul 18, versetul 1, din Vechiului Testament chiar spune: ,,Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria”. Mulți dintre sfinții părinţi şi scriitorii bisericeşti din primele veacuri creștine dovedesc existenţa lui Dumnezeu, pe baza legii naturale, fireşti. Astfel, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Efrem Sirul, Origen, Irineu sau Sfântul Teofil susţin că îl putem cunoaşte pe Dumnezeu pe calea firii. Ei afirmă că Dumnezeu ni se descoperă şi pe calea naturală a conştiinţei, care, după firea văzută, este al doilea învăţător al omului.

Pe Dumnezeu îl putem cunoaşte însă şi prin Revelaţie sau Descoperire dumnezeiască, supranaturală. Astfel, Dumnezeu Şi-a descoperit existenţa Sa proorocilor din Vechiul Testament, S-a arătat prin Fiul Său Cel Întrupat şi se va face cunoscut în Împărăţia cerurilor. „Duhul – zice Sfântul Irineu – pregăteşte pe om în Fiul, Fiul îl duce la Tatăl, iar Tatăl îi dă nestricăciunea pentru viaţa veşnică, pe care o capătă din faptul că vede pe Dumnezeu”.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 5 august