În focar / interviu

Societății de Limba Română din Voivodina i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural

Societății de Limba Română din Voivodina i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural

Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia (SLR) și Catedra de limba și literatura română a Departamentului de Romanistică al Facultății de Filosofie a Universității din Novi Sad au organizat Colocviul Științific Internațional ,,Omagiu lui Radu Flora”. Reuniunea a avut loc în cadrul programului bogat de festivități prin care s-au sărbătorit 60 de ani de activitate neîntreruptă a Societății de Limba Română din Voivodina și 100 de ani de la nașterea savantului român dr. Radu Flora, fondatorul SLR.

Prof. univ. dr. Virginia Popovici, din partea Departamentului de Romanistică al Facultății de Filosofie a Universității din Novi Sad, a adresat cuvinte de salut, după care a luat cuvântul Lucian Marina, președintele SLR şi moderatorul reuniunii. Dr. Romanța Iovanovici a prezentat ,,Omagiu lui Radu Flora” şi a vorbit despre însemnătatea activităţii de lingvist, dar mai ales despre cea de dialectolog a regretatului om de ştiinţă.
La colocviu, prof. univ. dr. Virginia Popovici a prezentat o lucrare despre activitatea pedagogică a regretatului profesor, iar drd. Mărioara Sfera a vorbit despre contribuția revistei ,,Lumina” și a lui Radu Flora la dezvoltarea mișcării literare. La această reuniune a fost vorba și despre ultimul proiect al Societăţii de Limba Română din Voivodina şi anume colecția de cântece populare românești ,,Lira bobocilor”. Această carte cuprinde creaţiile literare colectate de dr. Radu Flora la Satu Nou. Regretatul savant a alcătuit această valoroasă culegere de texte în perioada 1952-1954, dar nu a tipărit-o în timpul vieții. Cartea a apărut acum, șapte decenii mai târziu, grație actualei conduceri a Societăţii de Limba Română din Voivodina. ,,Lira bobocilor”, care cuprinde 372 de specimene folclorice şi a văzut lumina tiparului într-o ediţie foto print, a fost lansată de curând. Proiectul a fost sprijinit financiar de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române.
La reuniunea de la Novi Sad a avut loc un moment deosebit: decernarea festivă a unuia dintre cele mai înalte ordine ale României, Meritul Cultural în Grad de Ofițer, Categoria A ,,Literatura”, cu care președintele Klaus Iohannis a decorat Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, la propunerea consulului general la Consulatul General al României la Vârșeț, Gheorghe Dinu.
Tot cu acest prilej, a fost dezvelit bustul regretatului profesor dr. Radu Flora, care a fost amplasat în faţa Seminarului – Bibliotecii cu fondul de carte în limba română a Catedrei de limba și literatura română a Departamentului de Romanistică a Facultății de Filosofie a Universității din Novi Sad. Bustul este opera pictorului academic mr. Viorel Flora.
Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, a citit Decretul Prezidențial, după care Gheorghe Dinu, consul general al României la Vârşeţ, a înmânat Ordinul Meritul Cultural președintelui Societăţii de Limba Română din Voivodina, Lucian Marina.
La festivitate au participat și prof. Steluța Mulić, născută Flora, precum și pictorul academic maestrul Viorel Flora, fiica și fiul regretatului profesor universitar dr. Radu Flora, fondatorul Societății de Limba Română. Au fost prezenţi şi Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române şi Stevan Mihailov, coordonatorul Departamentului pentru Informare din cadrul Consiliului Național Român care a sprijinit financiar proiectul SLR privind dezvelirea, la Facultatea de Filosofie, a bustului profesorului dr. Radu Flora. De altfel, SLR a făcut cadou Departamentului de Limba și Literatura Română această operă de artă, în semn de amintire că regretatul profesor a fost cel care împreună cu decanul de pe vremuri, Mihailo Palov, a pus bazele mai întâi ale unui lectorat de limba română, iar apoi și ale Catedrei de limba și literatura română. Bustul este amplasat în fața Seminarului – Bibliotecii cu fond de carte românească a Departamentului de limba și literatura română al Facultății de Filosofie din Novi Sad.
La festivitate au participat și delegațiile din partea partenerilor culturali ai SLR din România. Astfel, Aurel Bancu, secretarul Societății Culturale ,,Constantin Brâncuși”, a onorat evenimentul cu prezenţa sa şi a adus cadouri care vor fi de real folos Societăţii de Limba Română din Voivodina. În numele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Filiala Județeană Timiș ,,Colonel Ion Enescu”, Constantin C. Gomboș a acordat președintelui SLR diplomă de merit în semn de gratitudine, apreciere și prețuire pentru promovarea limbii române, a culturii, spiritualității și tradițiilor românești. Tot din Timişoara a sosit şi delegaţia Asociației Non-Profit ,,Prezent”, în frunte cu Steluța Guțiu, care la fel a adus cadouri frumoase pentru SLR.

Virginia PUIA

integral îl puteți citi în numărul 38 din 17 septembrie