Periscop local - Alibunar

Sprijin pentru femeile din mediul rural

Sprijin pentru femeile din mediul rural

Recent, în comuna Alibunar, a fost organizat un atelier educativ pentru femeile din mediul rural. După cum se consideră, femeile de la sat aparţin grupului vulnerabil al populaţiei, deşi contribuţia lor la dezvoltarea societăţii este mult mai mare decât ar părea.

Sensibilitatea femeilor din mediul rural, constată specialiştii în materie, este mai mare şi se explică atât prin factori obiectivi de mediu, dar şi prin factori de ordin social. În această perioadă de criză economică, şomajul, diferenţa de venituri dintre femei şi bărbaţi, sunt principalii factori economici care influenţează situaţia femeilor şi determină un şir de probleme specifice. Totodată, accesul redus la facilităţi, impulsionează migraţia din localităţile rurale, inclusiv a femeilor.

De asemenea, potenţialul socioeconomic, în general, este în corelare directă cu nivelul de educaţie şi starea de sănătate a populaţie, cu bunăstarea comunităţii în care trăieşte. Din aceste motive, este necesar ca femeile de la sat să se educe cât mai frecvent, pentru a se familiariza cu situaţia din jur. Este necesar ca acestea să se includă în viaţa socială, pentru a se oferi ocazia ca să devină şi antreprenori şi să înceapă o activitate benefică. Prin intermdeiul programului de autoangajare, se pot iniţia societăţi de parteneriat, unde femeile vor avea posibilitatea să înceapă o afacere proprie.

Ion MĂRGAN

integral îl puteți citi în numărul 42 din 15 octombrie