Reflecţii

Sunt alocate 490 de milioane de dinari pentru 22 de publicații ale minorităților

Sunt alocate 490 de milioane de dinari pentru 22 de publicații ale minorităților

Secretarul provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relații cu Comunitățile Religioase, Dragana Milošević, a înmânat pe 22 februarie contractele de cofinanțare pentru publicațiile în limbile minorităților naționale al căror fondator sunt consiliile naționale, în valoare totală de 490 de milioane de dinari.

Milošević a subliniat că informarea în limbile minorităților naționale este una dintre cele mai importante priorități ale Guvernului Provincial și că în mandatul său actual, aceste fonduri au fost dublate, de la 264 de milioane la totalul de 490 de milioane de dinari, adică patru milioane de euro, care au fost alocate pe data de 22 februarie.

,,Voivodina ca mediu multietnic și multiconfesional este moștenirea noastră culturală comună, care trebuie să fie păstrată, îngrijită și dezvoltată, prin urmare și informarea în limbile comunităților naționale – ale minorităților naționale ca parte a acesteia,” a subliniat Dragana Milošević. Ea le-a mulțumit beneficiarilor fondurilor pentru munca lor devotată, pentru libertatea de exprimare în limba maternă, pentru informarea corectă, obiectivă și la timp.

,,Politica Guvernului Republicii Serbia, și prin urmare a Guvernului Provincial, este de a sprijini continuu publicațiile minoritare, cu scopul de a crește aceste fonduri de la an la an, pentru a răspunde cererilor pieței,” a subliniat Milošević și a adăugat că este în mod special mândră că acest an este marcat de aniversări importante – opt decenii de existență, muncă și devotament, vizibile în informarea obiectivă, veridică și la timp a cetățenilor.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 9 martie