Serbia
34
clear sky

Trei decenii de activitate cultural-artistică

Sașa Mandreș (n. 1968) este un înflăcărat activist cultural-artistic, un mare entuziast și instrumentist care știe să cânte la mai multe instrumente. Dânsul dispune de un potențial creativ, este foarte ambițios, permanent tentat de noi creații muzicale, de aranjamente mai complexe, de o persistență enormă pentru arta sunetelor. Printr-un devotament și muncă sârguincioasă, Sașa Mandreș a reușit să consolideze Fanfara „Tineretul”. Dânsul include noi talente în fanfara pe care o conduce.

Sașa Mandreș este în fruntea Fanfarei „Tineretul” de aproape trei decenii. Ca dirijor al fanfarei amintite, a ajuns la un progres considerabil. Trompeta este instrumentul lui de bază, însă Sașa cunoaște și alte instrumente de suflat. Într-o măsură mai redusă cunoaște și instrumente de percuție ș.a.m.d.

Pe parcursul concertelor, dirijorul Sașa Mandreș caută efecte sonore, aplicând cu strictețe elementele artei sunetelor, dinamica, tempoul, ritmul, precum și altele, care contribuie într-un mod deosebit la reușita executării și interpretării melodiilor. Pe de altă parte, dânsul caută și procură aranjamente mai moderne cu melodii senzaționale, cu ritm și tempou mai vioi, mai aspru și mai dinamic, dar totuși respectând toate elementele artei sunetelor, într-un nou ecou, ca la Satu Nou.

Membrii Fanfarei „Tineretul” au o costumație diferită pentru festivalurile noastre, una pentru „Trompeta bănățeană” și alta pentru Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. Sașa afirmă că Fanfara „Tineretul” a cântat și de sărbătorile creștine la BOR din Satu Nou, timp de mai mulți ani, dar în câteva rânduri și de Crăciunul pe stil vechi.

Ionel MĂLAIMARE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 26 din 1 iulie