Cultură

Trifu Damian – ,,Biserica Ortodoxă Română din Banat”

Trifu Damian – ,,Biserica Ortodoxă Română din Banat”

,,Biserica Ortodoxă Română din Banat” este o carte deosebit de importantă pentru cunoașterea istoriei, a cântărilor bisericești, a Sfintei Liturghii și înțelegerea cuvintelor teologice și al comportamentului frumos și creștinesc în biserică.

La prefață vedem că această carte are binecuvântarea Episcopului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Siluan, în acea perioadă fiind și Locțiitor al Daciei Felix, care în anul Domnului 2015 a dat binecuvântarea sa domnilor profesori Trifu Damian, Mircea Măran și Părintelui Mircea Muntean să șlefuiască acest important mărgăritar al culturii pentru întregul Banat, deoarece cartea a fost scrisă în trei limbi, română, sârbă și greacă.
Partea istorică este explicată de către domnul dr. profesor Mircea Măran, care cu multă minuțiozitate și multă pricepere ne dezvăluie începuturile istoriei noastre pe aceste meleaguri ale Banatului, care dintotdeauna a fost un loc multietnic, cu o istorie bogată.
Creștinismul s-a răspândit repede printre populația din care a luat naștere poporul român, și anume, zona autohtonă a provinciei romane Dacia, ca mai târziu după Edictul din Milano (313) și după primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), să ia naștere primele comunități creștine.
Alt moment important pentru creștinism la români, a fost și creștinarea slavilor, realizată de misionarii bizantini Constantin (Chiril) și Metodiu, care avea să aibă un impact mare asupra menținerii unei credințe vii în Dumnezeu.
Limba slavonă veche a fost limba liturgică, dar și alfabetul chirilic a fost folosit de români până la jumătatea secolului al XIX-lea.
Cartea cuprinde toate evenimentele care au fost decisive pentru formarea poporului român creștin, din cele mai vechi timpuri până în perioada actuală, despre formarea parohiilor în zona Banatului, despre organizarea acestora și evoluția lor pâna astăzi.
Cartea continuă să ne impresioneze cu frumoasele fotografii ale Bisericilor Ortodoxe Românești din Banatul nostru drag, care sunt de o mare frumusețe arhitecturală și o mărturie vie a credinței în Dumnezeu.
În continuitatea cărții avem Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Preot Ionel Savu

Articolul integral îl puteți citi în numărul 42 din 16 octombrie 2021