Cultură

Un studiu reper pentru trecutul localităţii Sân-Mihai

Un studiu reper pentru trecutul localităţii Sân-Mihai

Ion Sfera, ,,Sân-Mihaiul şi România în perioada 1919 – 2019”, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2023.

Ion Sfera, profesor de istorie, actualmente director al Şcolii Elementare ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai, a publicat în vara acestui an studiul ,,Sân-Mihaiul şi România în perioada 1919 – 2019”. În paginile acestei cărţi urmărim aşadar traiectoria relaţiilor dintre localitatea Sân-Mihai şi România între anii 1919 şi 2019. Este un subiect complex, care necesită un studiu aprofundat. Aşadar, nu este greu de înţeles că la baza acestei monografii, structurată pe cinci capitole şi mai multe subcapitole, stau studii şi cercetări temeinice.

Cartea se deschide un ,,Scurt istoric al localităţii Sân-Mihai (Lokve)”, urmat de capitolul destinat participării sâmienţilor la evenimentele din toamna anului 1918 şi de alte trei mari unităţi tematice. Prima dintre acestea este intitulată ,,Relaţiile comunei Sân-Mihai cu România în perioada 1919 – 1944” şi cuprinde următoarele subcapitole, precedate de un cadru general (aşa cum se întâmplă şi la celelalte capitole mari): ,,Relaţiile în domeniul educaţiei şi învăţământului”, ,,Relaţiile culturale”, ,,Relaţiile bisericeşti”, ,,Stabilirea sâmienţilor în Dobrogea”, ,,Activitatea ştiinţifică, literară, editorială şi publicistică” şi ,,Relaţiile în domeniul sportului”.

În cea de-a doua unitate tematică este vorba despre relaţiile Sân-Mihaiului cu România între anii 1945 şi 1989. La acest capitol citim despre relaţiile în învăţământ şi cele culturale, toate fiind urmate de capitolul ,,Interferenţe”.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 30 septembrie