Cultură

Un volum cu valoare de document

Un volum cu valoare de document

„Memorialul Radu Flora. Documente”, coord. Lucian Marina, Colecția „Documente”, Volumul 6, Novi Sad, Editura S.L.R., Novi Sad, în colaborare cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, 205 p.

În cei aproape 60 de ani de activitate rodnică în domeniul păstrării limbii materne și a cultivării limbii române literare în toate mediile de răspândire a culturii, inclusiv a cercetării limbii și a literaturii românilor de pe meleagurile noastre, Societatea de Limba Română din Voivodina a organizat, printre altele, manifestarea cultural-științifică internațională „Memorialul Radu Flora”, reuniune prin care se aduce omagiu renumitului om de știință. Totodată, reuniunea științifică ,,Memorialul Radu Flora” se organizează și cu scopul de a face cunoscute publicului recentele cercetări întreprinse de oamenii de știință și cercetătorii români din Voivodina, dar și de cei care cultivă un sentiment aparte față de Banat și viața românilor de aici. Această conferință internațională este deosebit de importantă, în primul rând pentru păstrarea identității naționale a minorității române din  această zonă. 

Astfel, dr. Romanța Iovanovici, în Nota asupra ediției, subliniază că ,,Memorialul Radu Flora” este de o importanță majoră pentru cercetătorii românii din Banatul Sârbesc deoarece în urma ,,Memorialului” se publică un volum de lucrări. „Tematica diversă – limbă, literatură, istorie, cultură, religie – abordată în lucrările din acest volum denotă importanţa de care se bucură această reuniune ştiinţifică în rândul oamenilor de ştiinţă şi cultură interesaţi de viaţa şi opera ilustrului savant Radu Flora, de realizările noastre materiale şi spirituale, de cunoaşterea mai aprofundată a trecutului nostru pe aceste meleaguri”.

Volumul 6 de documente de la ,,Memorial…”, cuprinde (selectiv) o parte din   comunicările științifice prezentate la Simpozionul Internațional „Memorialului Radu Flora” în perioada 2019-2020. Publicația a fost pregătită de Societatea de Limba Română din Voivodina.  Este tipărită în parteneriat Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și  sprijinită financiar de Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina – Serbia și  Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia. Redactor-șef și responsabil al Editurii Societății de Limba Română este Lucian Marina,  președintele Societății de Limba și Literatura Română din Voivodina, iar redactor responsabil al Editurii I.C.R.V. – ului este Costa Roșu.

Conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 27 februarie 2021