Interviu

Una dintre personalitățile proeminente provenite din rândul românilor din Banatul sârbesc

Una dintre personalitățile proeminente provenite din rândul românilor din Banatul sârbesc

Deși în diploma de doctorat a profesorului Niță Frățilă scrie: Doctor în muzicologie, examenele și teza de doctorat susținute la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1980–1984) au fost din domeniul etnomuzicologiei.

Pentru început vă rugăm să ne vorbiți despre înființarea Secției de Etnomuzicologie a Academiei de Arte a Universității din Novi Sad?

Voivodina multinațională, multiculturală și multiconfesională, în care trăiesc 26 de comunități naționale, este una dintre cele mai eterogene zone din Europa. Datorită unor condiții de viață adecvate și a unor relații reciproce de bună vecinătate și de prietenie, de-a lungul furtunoasei istorii, comunitățile naționale din Voivodina au reușit să-și păstreze identitatea culturală dar și trăsăturile de bază ale patrimoniului muzical-folcloric. Cu toate acestea, Voivodina nu are încă institut de folclor, în cadrul căruia etnomuzicologii și etnocoreologii să arhiveze, să studieze, să evalueze și să promoveze tezaurul muzical-folcloric al acestei provincii multinaționale. Spre bucuria noastră, datorită viziunii, înțelegerii și sprijinului distinsului decan, prof. Nenad Ostojić, dar și a inițiativei apreciatului și prestigiosului nostru profesor Dragoslav Dević, în anul 1993 s-a înființat Secția de Etnomuzicologie. Astfel, etnomuzicologia ca știință interdisciplinară, și-a căpătat „locul sub soare” și în Voivodina.

Profesorii Nenad Ostojić și Dragoslav Dević au contribuit semnificativ la crearea condițiilor pentru formarea și educarea oamenilor de știință în instituția noastră, a cercetătorilor care să consemneze și să studieze muzica tradițională multinațională a Voivodinei, dar și a altor zone folclorice din Serbia, ca o comoară națională cu adevărat valoroasă și o parte a identității culturale. Și de data aceasta în modul cel mai sincer mulțumim stimaților profesori Nenad Ostojić, fostului decan al Academiei de Arte și profesorului Dragoslav Dević – primul profesor de folclor muzical la Academia de Arte din Novi Sad. Pe lângă prof. Dragoslav Dević, care a conceput planul și programul Secției de Etnomuzicologie și a predat obiectul principal de studiu Folclor muzical, din anul întâi și până în anul al cincilea al studiilor universitare de licență, au fost angajați ca asistenți pentru transcrieri muzicale, mai întâi doamna Mirjana Zakić, apoi Danka Lajić Mihajlović, iar, mai târziu, Dragica Panić Kašanski.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 68 din 22 aprilie