Spiritualitate

„Urme în timp” culegere de lucrări prezentate la Simpozionul Științific Internațional dedicat vieții și operei Părintelui Arsenie Boca

„Urme în timp” culegere de lucrări prezentate la Simpozionul Științific Internațional dedicat vieții și operei Părintelui Arsenie Boca

Zilele acestea, a văzut lumina tiparului o lucrarea deosebită intitulată „Urme în timp”, culegere de lucrări prezentate la Simpozionul Internațional desfășurat în data de 25 ianuarie 2020, dedicat Preacuviosului Părinte Arsenie Boca, la împlinirea a 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a acestuia. Lucrarea a apărut cu binecuvântarea Prea Sfinților Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Daniil, Episcop al Daciei Felix și este coordonată de părintele protoiereu Cornel Juica. Volumul este bilingv româno-sârb, iar de traducerea lucrărilor s-au ocupat dr. Mircea Măran și Jovan Todor. Apariția acestui volum a fost sprijinită financiar de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia.

După cuvintele de binecuvântare semante de PS Siluan și PS Daniil, puteți citi „cuvintele izvorâte din suflet și trăirile reale” ale Monahiei Maria Suciu din Sinaia, pe care „trecerea mișcătoare a timpului nu le-a atins”. Ea scrie despre personalitatea carismatică a părintelui Arsenie Boca, ascetul, nevoitorul, duhovnicul și mărturisitorul prin trăire, propovăduire și pătimire, zugravul de biserici și pictorul de icoane: „În fiecare generație de oameni, Dumnezeu trimite slujitori ai Săi prin care să facă cunoscută voia Sa. Părintele Arsenie Boca a fost Prorocul lui Dumnezeu în vremurile noastre.”

Pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, România, semnează lucrarea: „Propovăduirea credinței prin iconografie la părintele Arsenie Boca”, din care desprindem următoarele: „Părintele Arsenie Boca, un talentat pictor bisericesc, s-a folosit de limbajul Icoanei pentru a transmite adevărul de credință într-o epocă în care propovăduirea era limitată și chiar interzisă în spațiul public de regimul comunist. De aceea, este relevantă o prezentare a modului în care părintele Arsenie s-a folosit de acest mijloc în propovăduirea și activitatea sa pastorală în vremurile în care trăim, exemplificativ fiind ansamblul pictural de la Biserica Drăgănescu.”

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 6 martie 2021