Spiritualitate

Victor Popovici, descendent al familiei de preoţi

Victor Popovici, descendent al familiei de preoţi

„Membri prezenţi ai comunităţii bisericeşti ort. Române din Panciova iau cu plăcere la cunoştinţă espunerile bine motivate ale protopresbiterului Ioan Murgu şi constată: că numai un preot cu locuinţă stabilă va fi în stare ca să satisfacă recerinţele şi aşteptările mai înalte ale acestei parohii, şi având în vedere că persoana cea mai potrivită carea e în stare ca să satisfacă tuturor aşteptărilor îndreptăţite ale neamului nostru românesc, este protopresbiterul nostru tractual Ioan Murgu cu unanimitate şi cu însufleţire decide ca Venerabilul Consistoriu Diecezan – luând în considerare interesele noastre mai înalte ale neamului nostru românesc – să dispună strămutarea protopopului Ioan Murgu de la Satu Nou la Panciova, pe baza espunerii prea bine motivate ale Prea On. Protopop şi apreciate unanim de cei subscrişi.”

Din cauza condiţiilor financiare nefavorabile ale Parohiei Ortodoxe Române din Panciova, cu un număr prea mic de credincioşi pentru a putea contribui la întreţinerea scaunului protopresbiteral la Panciova, această cerere nu s-a realizat.

Deci, Murgu a rămas la Satu Nou, unde pe lângă îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de scaunul protopresbiteral şi de cele ale parohiei Satu Nou, contribuie şi cu numeroase articole în presa în limba română din Banatul sârbesc, printre care „Graiul românesc” din Panciova şi „Nădejdea” din Vârşeţ. Ca protopop al Panciovei, a fost membru al deputaţiei Diecezei Caransebeşului la Congresul mitropolitan din Sibiu. Se pensionează pe data de 1 iulie 1939, lăsând scaunul protopresbiteral parohului din Satu Nou, Victor Popovici. După pensionare, Murgu se stabileşte în România.

Dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 10 iunie