Cultură

Ziua Brâncuși

Ziua Brâncuși

Omagierea artistului care a îmbinat  avangarda parisiană și tradiția românească.

Satul Hobița din comuna Peșiștani, județul Gorj, este locul în care în 1876 s-a născut  Constantin Brâncuși. Îl omagiem la data aniversării nașterii sale, 19 februarie, prin ziua care îi poartă numele și a fost instituită în România printr-o lege promulgată în anul 2015.

Primii dascăli  ai celui care avea să devină unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX au fost meșterii din Hobița, de la are Brâncuși a învățat să cioplească lemnul. S-a școlit în locul natal, la Craiova și la Şcoala de Belle-Arte din București, iar în 1904 a plecat pe jos  la Paris. În capitala Franței a frecventat  Şcoala Naţională de Arte Frumoase. A petrecut un scurt timp în atelierul lui Auguste Rodin, dar, convins că ,,la umbra marilor copaci nu crește nimic”,  a plecat după trei luni și și-a amenajat propriul atelier pe strada  Montparnasse. În Omagiu lui Rodin Brâncuși a scris: ,,De la Michelangelo, sculptorii au căutat măreția. Au găsit doar grandilocvența. Nu are rost să dăm nume. În secolul al XIX lea, situația era disperată. A apărut Rodin și a transformat totul. Influența sa a fost, și rămâne, enormă”.

În 1907 Brâncuși a început să își creeze operele majore. Au apărut ,,Rugăciunea și ,,Cumințenia pământului”, după care, în 1908, și ,,Sărutul”. În primele decenii ale secolului XX Brâncuși a creat,,Pasărea măiastră”, ,,Pasărea în spațiu”, ,,Domnișoara Pogany”, ,,Începutul lumii”… Celebra sculptură ,,Coloana infinitului”  a apărut într-o primă versiune în 1918. Aceasta este astăzi parte din Ansamblul Monumental ,,Calea eroilor” din Târgu Jiu, inaugurat în 1938 și format din ,,Coloana infinitului”, ,,Poarta sărutului”,  ,,Aleea scaunelor” și  ,,Masa tăcerii”, toate lucrări ale lui Brâncuși.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 8 din 20 februarie 2021