Fără categorie

Ziua internațională a limbii materne

Ziua internațională a limbii materne

Comuna Covăcița a marcat în mod tradițional Ziua Internațională a Limbii Materne pentru al 20-lea an la rând, sub sloganul ,,Patru fire – o broderie”

Ziua Internaţională a Limbii Materne este sărbătorită în fiecare an la 21 februarie, pentru a promova diversitatea culturală şi cea lingvistică din întreaga lume.
A fost proclamată în cadrul Conferinţei Generale a U.N.E.S.C.O. din 17 noiembrie 1999, când statele membre ale organizaţiei s-au angajat să contribuie la protecţia şi revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor materne ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare. Data aleasă aminteşte de evenimentele ce au avut loc la 21 februarie 1952, când mai mulţi studenţi care demonstrau în Dhaka pentru recunoaşterea limbii lor materne bangla, drept una din cele două limbi ale Pakistanului de atunci, au fost împuşcaţi de forţele de poliţie. Această zi a fost celebrată pentru prima dată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 2000. Mai târziu, în anul 2007, la 16 mai, Adunarea Generală a Oranizației Națiunilor Unite, printr-o rezoluţie, a invitat statele membre ,,să promoveze conservarea şi protecţia tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. De asemenea, a proclamat 2008 ca Anul Internaţional al Limbilor, pentru a promova unitatea în diversitate şi înţelegerea internaţională, prin multilingvism şi multiculturalism.

Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare şi dezvoltare a patrimoniului mondial material şi imaterial şi o componentă esenţială în procesul de definire a unei minorităţi naţionale. Însuşirea limbii materne, precum şi utilizarea ei ca mijloc de comunicare, contribuie la conservarea şi perpetuarea identităţii fiecărei minorităţi. Ea se poate pierde foarte uşor dacă nu este învăţată şi vorbită în familie ori dacă nu este studiată şi exersată în şcoală.

Comuna Covăcița și Biblioteca Comunală au marcat și anul acesta, pentru al 20-lea an la rând, cu ajutor din partea Galeriei ,,Babka”, Ziua Internațională a Limbii Materne. Evenimentul a fost susținut de către Comisia Sârbă pentru Cooperarea cu U.N.E.S.C.O., ambasade și persoane remarcabile.

Programul din acest an a fost realizat prin intermediul mass-mediei electronice și rețelelor sociale, cu sponsorizare mass-media din partea Radio Televiziunii OK a comunei Covăcița și a Radio Televiziunii Panciova.

Excelența Sa Silvia Davidoiu, Ambasadoarea României la Belgrad:

Marcăm pe 21 februarie ceea ce se poate numi esența spiritului și a identității fiecărei comunități, liantul care ne conectează dincolo de granițe pe toți cei care simțim și vorbim în același fel. Serbăm Ziua Limbii Materne. Este o sărbătoare a tuturor, indiferent de religie sau apartenență etnică. Limba maternă este numitorul comun al identității noastre și unul dintre cele mai importante daruri pe care le putem transmite generațiilor următoare.

Permiteți-mi cu această ocazie sa îi felicit în primul rând pe profesorii de limba română, slovacă, maghiară și de limba sârbă din comunitatea dumneavoastră, să le mulțumesc pentru contribuția la formarea tinerelor generații și la dezvoltarea multiculturală a comunității dumneavoastră prin cultivarea respectului reciproc pentru obiceiurile și tradițiile fiecăruia. Felicit, de asemenea, întreaga comunitate pentru dăruirea demonstrată de-a lungul anilor pentru a marca multiculturalismul și bunele relații interetnice.

Comunității românești din Covăcița îi mulțumesc pentru dedicația cu care își păstrează tradițiile și consider că de ziua de astăzi, 21 februarie, este un bun prilej pentru a conștientiza împreună cât este de important să păstrăm limba română, dar și cât de mândri trebuie să fim de faptul că ea se află printr-e limbile oficiale ale Uniunii Europene. Este datoria noastră să manifestăm în continuare respect față de limba maternă, prin a vorbi corect și prin a cultiva acest respect și în rândul generațiilor viitoare.

Vă transmit în încheiere să aveți o sărbătoare frumoasă și să o continuați și în anii care vin.

Prof. dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române:

Limba română literară e o realizare extrem de importantă a poporului nostru, ca de altfel limba literară a fiecărui popor. Ea pornește într-adevăr de la secolul XVI, de la tipăriturile diaconului Coresi, care a avut un mare merit. Fiind lucrări tipărite, s-au putut răspândi. Dezvoltarea acestei limbi atinge în secolul al XIX-lea o culme, pentru că secolul al XIX-lea, fiind secolul naționalităților, nu decretat de noi, ci pe plan european, a fost un secol în care limba, tradițiile, istoria, cultura au fost folosite pentru revigorarea, pentru întărirea, pentru consolidarea identității naționale.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 27 februarie 2021