Spiritualitate

Andrei, apostolul nostru

Andrei, apostolul nostru

Cinstind amintirea sfinţilor, Biserica Ortodoxă a rânduit diferite zile de pomenire în cursul unui an. Între sfinţi, amintim în primul rând pe Sfinţii Apostoli, care au fost aleşi de Mântuitorul Iisus Hristos. Deşi îi cinstim la 30 iunie pe toţi apostolii, există în anul bisericesc şi zile de pomenire specială a lor. În 30 noiembrie cinstim pe Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat”, cel care, credem noi românii, a încreştinat pe unii dintre strămoşii noştri geto-daci.

Conform Scrierilor Sfinte, Andrei era fratele mai mic al lui Simon-Petru. Ei erau fiii lui Iona din localitatea Betsaida ( ce se tâlcuieşte “ casa vânătorilor” ) de pe malul Lacului Ghenizaret, localitate situată în Galileea, adică în nordul Ţării Sfinte. Împreună cu fratele său, Andrei s-a numărat printre ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar ucenicia făcută la picioarele Botezătorului, nu l-a împiedicat să urmeze meseria tatălui său. Înclinat spre rugăciune şi meditaţie, a simţit chemare spre înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. A fost şi el martor, împreună cu alţi ucenici, la botezul Domnului şi a auzit discuţia dintre Ioan şi Iisus. Această discuţie l-a întărit în convingerea că Hristos este Mesia cel proorocit şi, cu frământări în suflet i-a istorisit fratelui său Simon-Petru.
Chemarea lui Andrei la apostolat este relatată în Evanghelia de la Ioan 1, 35-51, în următoarele cuvinte :”…Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon – Petru…” , şi în locurile paralele Matei 4, 18-20, unde se spune : ”… Pe când umbla pe lângă Marea Galileii , a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis : Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni…”, şi Marcu 1, 16-20 unde se spune: “…Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El…”
Deşi Sfintele Evanghelii îl menţionează doar de două ori: la Ioan 6, 8-9- la minunea înmulţirii pâinilor, şi după învierea lui Lazăr ( Ioan 12, 20-22), Sfântul Apostol Andrei a fost tot timpul în preajma Mântuitorului, la toate evenimentele , la toate minunile, la toate învăţăturile şi la toate patimile din timpul vieţii pământeşti a Fiului lui Dumnezeu.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 4 decembrie 2021