Aşezări, destine, oameni

Localitatea dintre dealuri

Localitatea dintre dealuri

Localitatea Alibunar este aşezată în centrul Banatului de Sud, pe magistrala internaţională Panciova – Vârşeţ – Timişoara. Alibunarul, cu peste 3.000 de locuitori (români bănăţeni şi sârbi, care constituie majoritatea populaţiei) este situat la trecerea din câmpia aluvială spre podişul de les care se întinde spre Ilandža şi Seleuş, dar şi spre Banatski Karlovac. La Alibunar acest podiş este mai ridicat şi întretăiat de un deal nisipos. Localitatea este situată în valea acestui deal. Probabil că din această cauză localitatea Alibunar şi-a primit denumirea de ,,satul dintre dealuri sau doluri”, cum o numesc localnicii.

Biserica Ortodoxă Română din Alibunar

Denumirea de Alibunar s-a format din cuvintele ,,Ali” şi ,,bunar”, care în limba sârbă înseamnă ,,Fântâna lui Ali”. Potrivit legendei, mult timp turcii aveau tabără la Alibunar, astfel că pentru nevoile oamenilor şi ale cailor au fost săpate trei fântâni adânci. Între anii 1663 şi 1665 Alibunarul a fost punct de pază turcesc, iar în anul 1713 a devenit fortăreaţă militară.
În 1890 cercetătorul Felix Mileker a publicat ,,Istoria Alibunarului” în care susţinea că localitatea a fost întemeiată pe timpul stăpânirii turceşti a Banatului şi că a fost amintită pentru prima dată în anul 1662, fiind singura aşezare din Banat cu denumire turcească, ce se traduce prin ,,Fântâna lui Ali”. Rămăşiţele unei fântâni săpate pe vremea turcilor care se află în grădina lui Ion Ardelean din Alibunar confirmă acest fapt.

Fântâna lui Ali în grădina lui Ion Ardelean


În timpul lucrărilor de construcţie a edificiilor din sat au fost găsite obiecte vechi care atestă că oamenii au trăit în împrejurimile Alibunarului. Pe teritoriul localităţii a fost găsită o daltă cu mâner de bronz care datează din perioada bronzului. Unealta se păstrează la un muzeu arheologic din ţară. Pe o rază mai mare a satului au fost descoperite câteva urne a căror suprafaţă este ornamentată. Într-una dintre aceste urne au fost găsite oseminte omeneşti arse.

Valul lui Traian


Din perioada romană, la limita dintre hotarele satelor Sân-Mihai şi Alibunar se păstrează Valul lui Traian. Se crede că a fost ridicat de către împăratul roman Traian cu scopul de a servi ca apărare contra dacilor.
La Alibunar au fost găsite monede greceşti şi romane, precum şi obiecte din Epoca Bronzului: vase de lut, o daltă cu mâner de bronz, cărămizi, dar şi case.


Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 4 decembrie 2021