Cultură

Aniversări care ne fac cinste

Aniversări care ne fac cinste

Anul acesta, marcăm 75 de ani de la înfiinţarea revistei ,,Lumina” şi 100 de ani de la naşterea a trei dintre scriitorii care i-au pus bazele: Vasko Popa, Ion Marcoviceanu şi Radu Flora. În acest sens, numărul 4-6/2022, care a apărut în preajma aniversării jubileului ,,Luminii”, este unul cu adevărat aniversar.

Cu acest prilej, redactorul responsabil al ,,Luminii”, Mărioara Sfera, ne aminteşte, încă o dată, în editorial, ce însemnătate are revista pentru cultura noastră: ,,Ceea ce a însemnat revista «Convorbiri literare» în România, fondată de Titu Maiorescu mai devreme decât «Lumina» cu exact 80 de ani (1867 la Iaşi) şi la care au colaborat cei mai mari poeţi şi scriitori ai literaturii române din toate timpurile precum Mihai (Eminovici) Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Panait Cerna, Octavian Goga, Dinu Zamfirescu, I. Al. Brătescu Voineşti etc întocmai este revista «Lumina» pentru românii din Banatul istoric, fiind unica revistă de acest gen în Voivodina unde s-au publicat cercetări ştiinţifice, critică literară, portrete şi interviuri ale intelectualilor vremii, poezii, fragmente din proză etc.

Cu alte cuvinte pe paginile reviste s-a publicat arta, literatura şi cultura transfrontalieră” (p. 3).
Revista continuă cu marile aniversări din acest an şi cu o serie de lucrări despre Vasko Popa, primul redactor responsabil al ,,Luminii” şi poet despre a cărui notorietate este de prisos să mai vorbim. Autorii acestor lucrări sunt critici şi poeţi cunoscuţi. Aşadar, dr. Liubiţa Raichici semnează textul ,,Vasko Popa – o frontieră poetică”, un extras din teza de doctorat. O lucrare bine documentată, cu un vast aparat critic, intitulată ,,Modernitatea liricii lui Vasko Popa” scrie şi prof. univ. dr. Virginia Popović de la Universitatea din Novi Sad. ,,Haosul şi golul din versul lui Vasko Popa este punctul de plecare pentru refacerea unei lumi, pentru renaşterea unei noi conştiinţe a poeţilor care i-au urmat lui Vasko Popa.

El rămâne un deschizător de drumuri pentru o nouă viziune a poeziei, pentru pătrunderea în adâncul, golul şi haoticul univers al cuvintelor. Din gol, se pot naşte cuvintele iar din absurd se naşte o nouă viziune a cosmosului, a universului întreg” (p. 23). Prof. dr. Mihaela Albu prezintă antologia din poezia lui Vasko Popa, apărută în anul 2020, în colecţia ,,O sută una de poezii” la Editura Academiei Române, o selecţie de prof. dr. Florian Copcea, el însuşi fiind prezent în ,,Lumina” cu lucrarea ,,Vasko Popa – Mitul şi mitologia imaginarului”. ,,Ivit din neantul unui timp istoric, pieritor, Vasko Popa, partizan fidel al răsturnării/revizuirii canoanelor lirice expirate, aduce un suflu înnoitor, unic, în arta poetică universală. Animat până la obsesie de setea aspiraţiei faustice de a recrea o lume paralelă, suprarealistă, poetul de origine română îşi va transfera discursul, fără să-l distrugă, în spaţiul lingvistic sârbesc”, este fragmentul ce deschide lucrarea scrisă de prof. dr. Florian Copcea şi care ne invită să continuăm lectura.

Marina KALKAN

integral îl puteți citi în numărul 37 din 10 septembrie