Serbia
32
clear sky

Calculatoare și pachete de rechizite școlare pentru elevi

Săptămâna trecută, în zona orașului ,,Balata” a început distribuirea calculatoarelor tablete pentru 45 de elevi de naționalitate rromă din clasele V-VIII ale școlii elementare, precum și pentru elevii de la școala medie. Acești elevi de naționalitate rromă au primit și 327 de pachete de rechizite școlare. În umătoarele zile vor fi achiziționate altele 45 de calculatoare (tablete), 100 de pachete de rechizite școlare, manuale pentru elevii care frecventează obiectul școlar opțional Limba rromă, precum și cinci dicționare de limba rromă, ce vor fi distribuite până la sfârșitul lunii iunie.
A început și distribuția pachetelor pentru îngrijirea mamelor și a nou-născuților. Fondurile pentru achiziții au fost asigurate în cadrul proiectului Conferința Permanentă a Orașelor și Municipalităților și a Orașului Vârșeț. Parteneri la proiect sunt autoguvernarea locală (orașul Vârșeț), o instituție publică din domeniu (Centrul pentru Asistență Socială) și o organizație nonguvernamentală (Asociația Impulsului Cetățenilor).


Conferința Permanentă a Orașelor și Municipalităților, prin intermediul rețelei pentru problemele rromilor, menține și îmbunătățește coordonarea și comunicarea dintre reprezentanții autoguvernării locale care se ocupă de rezolvarea problemelor minorităților și de incluziunea rromilor. Unul dintre obiectivele sale principale este de a contribui la implementarea documentelor strategice locale, armonizate cu standardele naționale în acest domeniu.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 20 din 22 mai 2021