Spiritualitate

Când Îl facem pe Dumnezeu ,,pretextul” vieții noastre

Când Îl facem pe Dumnezeu ,,pretextul” vieții noastre

Mulţi dintre noi ne apropiem de biserică fugind de societate, de noi înşine, chiar de viaţa însăşi. Ne jucăm de-a v-aţi ascunselea. Căutăm o zonă în care să nu existe durere, stricăciune, suferinţă, agonia existenţei. Căutăm un părinte, un „stareţ” care să-şi ia asupră-şi viaţa noastră, problemele noastre şi durerea noastră.

Un duhovnic, care să ne absolve de greşelile noastre şi care să-şi asume să trăiască în locul nostru. Cineva care să ne ofere reţete de viaţă, aşa încât să nu ne doară si să nu suferim din cauza eşecurilor noastre. Să facem greşeli fără consecinţe sau urmări, să nu riscăm, sau, când riscăm, să nu primim în sufletele şi în trupurile noastre consecinţele faptelor noastre.

Deşi la o primă privire aceste lucruri par fireşti, omeneşti, în acelaşi timp nu sunt şi mature şi rodnice duhovniceşti. Nu ajută dezvoltării noastre psihice, fizice şi în general creşterii spirituale.

Vrem un Dumnezeu schimbat, Care să îşi asume El să trăiască în locul nostru, Care să facă în toate voia noastră, Care să Se pună într-un mod magic, aproape supranatural, în slujba nevoilor noastre. Nevoi care, pentru a fi satisfăcute, presupun tocmai contactul nostru cu lumea reală, şi nu cu fantezia, care caută să trăiască şi nu să se ascundă în spatele Părintelui.

Pretindem un Dumnezeu Care să ne dea sănătate, să ne găsească de lucru, să ne zidească case – una sau două, poate chiar una de vacanţă, în locuri neumblate – un Dumnezeu Care să binecuvânteze investiţiile noastre, să ne îmbogăţească şi să-Şi pună partea de succes în profilul nostru social. Să-i treacă pe copiii noştri la evaluările naţionale fără trudă, fără un efort special, sfidând astfel alt copil care va pierde locul. Şi lista cererilor şi a solicitărilor noastre către acest Dumnezeu după chipul şi asemănarea noastră e nesfârşită. E o listă de cereri şi negocieri atât de lungă, pe cât ne e şi voia.

Dacă însă cineva cercetează chiar şi în treacăt cuvântul lui Hristos, atunci îi este uşor să înţeleagă şi să simtă că acest Dumnezeu la Care ne referim mai mult ca la o căutare a sinelui nostru nu este şi nu are nici o legătură cu Dumnezeul pe Care ni L-a descoperit Hristos si Biserica Sa.

Dumnezeul lui Hristos este Tatăl tuturor. Plouă şi peste drepţi şi peste cei nedrepţi, şi peste cei vicleni şi peste cei buni. Iubeşte fără să ceară nimic în schimb. Este un Dumnezeu Care nu Se schimbă, ci rămâne „statornic” în dragostea către fiecare om, către fiecare formă de viaţă. Nu iubeşte pe unul mai mult şi,pe altul mai puţin, nu binecuvântează pe oamenii virtuoşi şi buni mai mult decât pe cei păcătoşi. Acestea sunt doar moduri antropomorfe de abordare.

Fără să negăm că Biserica este spaţiul liniştirii, odihnei, mângâierii şi a alinării în faţa ostilei văi a plângerii numită viaţă, totuşi în acest spaţiu nimeni nu poate cere să i se rezolve ca prin farmec din afară toate problemele, şi asta fără costuri, riscuri sau dureri.

Destui oameni consideră de la sine înţeles că dacă postesc, merg la biserică şi au un duhovnic, nu vor fi lăsaţi de Dumnezeu nici să se îmbolnăvească, nici să sufere şi, în general, nu li se va întâmpla nimic rău.

PR. HARALAMBOS PAPADOPOULOS

Fragment din cartea ,,CALEA SPRE TINE ÎNSUŢI”, Editura Sophia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 6 februarie 2021