Cultură

Cinci decenii de la prima Colonie Literară

Cinci decenii de la prima Colonie Literară

În Anno Domini 2023 rotunjim al cincilea deceniu de la prima ediție a Coloniei Literare, trăind iată senzația pe care n-am putut să mi-o imaginez atunci în anul 1973. Ani la rând, limba română, crezul în puterea cuvântului scris și literatura ne-au fost casa, iar cu adăugirea filozofului Heidegger am putea spune că „Omul locuiește în adăpostul ei”, așa cum au făcut și ar trebui să facă generații întregi de români pe aceste meleaguri.

Astăzi, senzația este mai puternică prin faptul că în anul când, iată, suntem îndrituiți să nu uităm paginile de istorie culturală și spirituală, Colonia Literară jubiliară a fost mai mult decât semnificativă prin inaugurarea (12 mai 2023) găzduită de ţara mamă, prin bunăvoința și generozitatea Consulatului General al României la Vârșeț și a domnului Daniel Bala, ministru-consilier.

Au mai fost cazuri în care exemplari diplomați români precum Excelența Sa Panait Lefter – fost ambasador al României la Belgrad, apoi Vasile Nanea sau Petre Sofronie, astăzi domnul Gheorghe Dinu, consul general la Vârșeț – au fost mereu prezenți la evenimentele noastre spirituale, ceea ce firește a și sporit prestigiul meseriei scriitoricești. Anul acesta la Vârșeț, oraș „care se-ntinde pe fundul mării”, cum scria Vasko Popa într-o amintire lirică postumă: „Poeții localnici și poeții pasageri/ Au îmbrățișat urbea cu poeziile lor// Cititorul poeziilor recunoaște/ O urbe zidită din versuri” (Vasko Popa, „Vârșețul urbe zidită din versuri” poezie, tălmăcire din limba sârbă de Ioan Baba, „Caligraf”, Anul XXI, Nr. 21 (116-117), 2022, p. 100), concomitent am fost onorați și de prezența și participarea confraților și a oamenilor de suflet veniți din ţara de origine.

Desigur că generații de români și omul de astăzi și de mâine s-ar putea întreba cum a fost la început?
În primăvara anului 1973, scriitorii cu o blânzime deosebită, Ion Bălan și Miodrag Miloș, printr-o surpriză, și-au făcut apariția la sediul „Comitetului” – fosta clădire de lângă fostul Tribunal Comunal, care jalnic în spiritul vremii au devenit instituții inexistente de parcă ar fi păcatul tranziției la modă, care durează din răsputeri!

Ioan BABA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 8 iulie