Cultură

Costa Roşu, un reper în cultura noastră

Costa Roşu, un reper în cultura noastră

,,Costa Roșu – Opera. Contribuții la monografie. Reper în definirea valorilor identitare”, ediție îngrijită de conf. univ. dr. Virginia Popović, Editura ICRV – Academia Română, Institutul de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu”, Zrenianin – Timișoara, 2021.

,,Este posibil ca mulți confrați, fie din România, fie din Voivodina, fie de oriunde, preocupați de cunoașterea lumii academice românești, să se întrebe: Cine este Costa Roșu? Ce contribuții a adus cunoașterii culturii românești din afara granițelor țării? Pentru ce a ajuns în Academia Română?” – iată întrebarea pe care o pune în Prefață acad. Păun Ion Otiman, președinte de onoare al Academiei Române, Filiala Timișoara. Vom încerca să dăm răspunsul (zicem vom încerca, deoarece e imposibil să sintentizăm activitatea lui Costa Roșu într-un răspuns). Costa Roșu este publicist, jurnalist, folclorist, bibliograf și membru de onoare al Academiei Române, inițiator al multor reuniuni științifice, simpozioane și evenimente culturale. Cifrele referitoare la lucrările pe care le-a publicat vorbesc singure: „circa o mie de articole, comentarii, interviuri și reportaje publicate în presa vremii, peste 50 de studii și cercetări din domeniile literatură, lexicografie, etnografie, folclor și aproximativ 63 de cărţi despre românii din Voivodina, Serbia de Răsărit, Istria (Croaţia) și Muntenegru”, după cum susține conf. univ. dr. Virginia Popović în Cuvânt-înainte). Cărțile lui Costa Roșu, datorită promptitudinii datelor și temeiniciei cu care sunt scrise, rămân viabile în timp și, prin urmare, sunt de neocolit în munca cercetătorilor sau a cititorilor interesați de subiectele pe care le abordează Costa Roșu.


Pentru toate acestea, Costa Roșu merită o carte care să cuprindă activitatea sa vastă între două coperte, o carte care să înglobeze texte despre cărțile lui Costa Roșu și activitatea acestui distins om de cultură, scrise de colaboratorii săi și oamenii i-au urmărit activitățile. În acest sens apare cartea ,,Costa Roșu – Opera. Contribuții la monografie. Reper în definirea valorilor identitare”. Ediția este îngrijită de conf. univ. dr. Virginia Popović. Cartea este editată de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina în colaborare cu Academia Română, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” și cu Editura David Press. Apare în biblioteca Monografii, colecția Cercetări.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 20 din 22 mai 2021