Serbia
30
clear sky

Cunoștințe esențiale pentru prevenirea și gestionarea cazurilor de discriminare în rândul minorităților naționale

Reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Marian Mohan, secretarul Consiliului Național al Minorității Naționale Române și Marinel Petrică au participat la Seminarul pentru consiliile naționale ale minorităților naționale cu tema: „Identificarea și Protecția Împotriva Discriminării”. Seminarul a avut loc la hotelul „Tamiš” din Panciova în luna iunie și a fost organizat de Misiunea OSCE în Serbia și de Comisarul pentru Protecția Egalității.

Seminarul a fost deschis de doamna Brankica Janković, Comisarul pentru Protecția Egalității, care a subliniat, printre altele, că consiliile naționale ale minorităților naționale sunt parteneri importanți ai Comisarului pentru Protecția Egalității și că este obligația și responsabilitatea acestei instituții să fie mereu în slujba cetățenilor, ceea ce a dus la o mare încredere în activitatea instituției. Ea a subliniat importanța continuării bunei colaborări cu consiliile naționale ale minorităților naționale, în special în prevenirea discriminării. La deschiderea acestui seminar de două zile a luat cuvântul și Augusta Featherston, consilier principal pentru drepturile omului și discriminare, din partea Misiunii OSCE în Serbia.

Aceasta a evidențiat importanța recunoașterii fiecărei forme de discriminare și cunoașterea modalităților de a se adresa instituției competente pentru prevenirea și protecția împotriva oricărei forme de discriminare. Interlocutorii noștri, Marian Mohan și Marinel Petrică, au subliniat în mod special importanța unor astfel de seminarii, în cadrul cărora, prin exemple practice concrete, educație și diverse tipuri de ateliere, se poate învăța cel mai ușor despre protecția împotriva tuturor formelor de discriminare. Ei au subliniat importanța pentru consiliile naționale ale minorităților naționale de a recunoaște și de a se proteja la timp împotriva discriminării pe baza apartenenței naționale. De asemenea, seminarul a prezentat în detaliu procedura de acționare în caz de discriminare, și anume: recunoașterea discriminării, adresarea instituției competente pentru protecție, dar și modalitățile de prevenire și combatere a discriminării.Cunoștințele dobândite la acest seminar vor fi utile pentru a acționa în cazul apariției unui caz de discriminare de orice tip.

Vasilie PETRICĂ

Articolul îl puteți citi în numărul 24 din 15 iunie