În focar / interviu

Decizii aduse în favoarea minorității române

Decizii aduse în favoarea minorității române

La început, Živorad Lazić a avut obiecții la punctele de pe ordinea de zi, legate de alegerea președintelui Consiliului Executiv și alegerea coordonatorilor Departementelor pentru Învățământ, Cultură, Informare și Uzul oficial. Marinel Petrică a explicat că, pentru a fi schimbată ordinea de zi, trebuie în termen de 24 ore să fie depusă propunerea, ceea ce nu s-a făcut din partea unor membri. După adoptarea ordinii de zi și a procesului verbal s-a trecut la primul punct.

S-au ales patru vicepreședinți ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române: dr. Traian Căcina, Stevan Mihailov, Marinel Mândrea și Jasmina Glišić. La punctul următor, mai întâi a vorbit Daniel Magdu despre planul și programul Consiliului Executiv, unde cel mai mare accent va fi pus pe învățământ, unde se va continua cu burse pentru elevii care se înscriu la școlile românești; elaborarea și tipărirea manualelor școlare; va fi acordat un sprijin pentru Catedrele de limba română din Novi Sad și Belgrad; un ajutor pentru înregistrarea noilor asociații culturale; se vor realiza proiecte în domeniul informării, după care s-au ales cu vot majoritar președintele Consiliului Executiv și membri. Au fost aleși Daniel Magdu, președinte al Consiliul Executiv și Darian Tăpălagă, Stevan Mihailov, Deni Besu, Victoria Secheșan, Jasmina Glišić și Mariana Stratulat, ca membri.

Următoarele puncte au fost legate de alegerea coordonatorilor departamentelor. Au urmat dezbateri cu obiecții neargumentate din partea unor membri, la care au răspuns Stevan Mihailov, dr. Traian Căcina, dr. Valentin Ardelean. Cu un vot majoritar s-au ales Departamentul pentru Cultură, care va fi coordonat de către dr. Traian Căcina, Departamentul pentru Învățâmânt, coordonat de prof. Rodica Almăjan, Departamentul pentru Informare de Stevan Mihailov, iar Departamentul pentru Uzul oficial al limbii și grafiei de Daniel Răduț. La punctul legat de planul financiar al Consiliului Național Român, Daniel Magdu l-a explicat pe categorii și de ce departamentele au bugete diferite. A vorbit şi despre comunele care din bugetul lor adoptă surse financiare pentru Consiliul Național Român.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi: acordarea avizului pentru candidatul Marinel Blaj propus de director al şcolii din Satul Nou, planului de lucru şi financiar al Institutului de Cultura al Românilor din Voivodina pentru anul 2023, planului de lucru şi financiar al CPE „Libertatea” din Panciova și raportul redactorilor responsabili pentru anul 2023, acordarea avizului pentru candidatul propus de director al Şcolii Elementare „Desanka Maksimović” din Cuvin, acordarea avizului pentru membrii în Consiliului școlar al Şcolii Elementare „Dositej Obradović” din Plandişte, au fost votate în unanimitate.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 59 din 18 februarie