Reflecţii

Declararea apartenenței naționale poate aduce doar avantaje

Declararea apartenenței naționale poate aduce doar avantaje

Ministerul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale și Dialogul Social, în colaborare cu echipa proiectului „Sprijin pentru consolidarea statutului de drept în Serbia”, finanțat de către Uniunea Europeană și Germania și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în colaborare cu Centrul European pentru Problemele Minorităților (ECMI), a organizat o masă rotundă pe tema „Colectarea datelor despre apartenența națională a funcționarilor publici”.

Masa rotundă, organizată pe 6 martie la Palatul Serbiei, a avut drept obiectiv identificarea provocărilor și schimbul de informații între toate instituțiile relevante, care, conform competențelor lor la nivel național și provincial, ar trebui să includă și date despre apartenența angajaților, precum și instituțiile responsabile pentru aplicarea reglementărilor în acest domeniu.

La începutul întâlnirii, ministrul pentru drepturile omului și ale minorităților naționale și dialogul social, Tomislav Žigmanov, a subliniat că problema reprezentării adecvate a minorităților naționale este o parte a obligațiilor internaționale asumate de noi, care derivă din documentele Organizației Națiunilor Unite, în special din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice și Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale, precum și din Consiliul Europei – Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, pentru care suntem obligați să depunem rapoarte despre implementarea lor ca stat.

Sanela CRĂINEAN

Articolul îl puteți citi în numărul 11 din 16 martie