Serbia
27
clear sky

Dezvoltarea vieții corale

Petrovasâla, decenii în șir a fost și este promotor al vieții culturale și naționale, păstrător al identității naționale și al credinței ortodoxe. Petrovasâla reprezintă unul dintre pilonii activităților cultural-confensionale și identitare al românilor din această localitate și unica reuniune culturală din Petrovasâla, care există fără întrerupere de 120 de ani.

Despre dezvoltarea vieții corale a expus prof. dr. Mircea Măran, în Duminica a 23-a după Rusalii, atunci când a avut loc prima vizită arhierească a PS Ieronim Sinaitul, Episcopul Daciei Felix, în această localitate. După cum aflăm din cele expuse de către prof. dr. Mircea Măran, aflăm că primele încercări de organizare a unei vieți corale la Petrovasâla datează din anii șaptezeci și optzeci ai secolului al XIX-lea. Având în vedere colaborarea strânsă, care exista pe atunci între biserică și școală, cu conducerea cantorului bisericesc erau angajați învățătorii.

Nu toți învățătorii cunoșteau cântarea bisericească, cât și faptul că, după desființarea Graniței militare, aceștia erau scutiți de conducerea cantorului, au apărut mari dificultăți în înființarea unui cor bisericesc la Petrovasâla. Prima încercare de înființare a corului vocal bisericesc și lumesc din Petrovasâla datează din anul 1885. Statutele acestui cor nu au fost acceptate de autorități. Trei ani mai târziu, învățătorul Nicolae Pența, care din anul 1887 funcționa la școala din Petrovasâla, de altfel fiind și el cantor, a reușit să înființeze un cor mic de copii. Acest cor a avut o durată de cinci ani. Un cor nou de copii a fost înființat în anul 1901.

Adriana PETROI

integral îl puteți citi în numărul 45 din 5 noiembrie