Serbia
21
clear sky

Discuții axate pe acreditarea noului program de învățământ

Cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne, dr. Zoran Milošević, secretar responsabil pentru Educaţia Superioară şi Activitatea Ştiinţifică de Cercetare, a vizitat Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori Mihailo Palov din Vârșeț, o instituție de prestigiu în care procesul de învățământ se desfășoară în trei limbi română, sârbă și rromă, fiind un exemplu unic la noi în țară. Cu acest prilej, Secretariatul Provincial a oferit cinci laptopuri care vor fi decernate celor mai buni studenți de la Catedra în limba rromă.

Secretarul dr. Zoran Milošević a fost întâmpinat de dr. Jelena Prtljaga, directorul școlii, dr. Eugen Cinci, director adjunct și alți profesori.

După cuvintele introductive, au fost prezentat activitățile online ale studenților acestei școli, al căror scop este creșterea nivelului de cunoaștere a limbii materne și conștientizarea importanței conservării acesteia.

A fost prezentată pe scurt activitatea din ultimul deceniu a Clubului Lingvistic al acestei școli, care promovează activitățile comune ce se desfășoară într-un mediu multicultural. Aceasta înseamnă, implicit, o relație interactivă a membrilor cu copii, tinerii și adulții de diferite naționalități și culturi, unirea acestora prin creativitate și tradiții.

Secretarul provincial a subliniat importanța specificului instituțiilor de învățământ superior din Voivodina unde se desfășoară cursuri în limbile minorităților naționale și i-a asigurat pe cei prezenți de faptul că Secretariatul va sprijini dezvoltarea acestora, la fel ca și în anii trecuți.

În continuarea vizitei, discuțiile s-au axat pe acreditarea noului program de învățământ pentru instruirea și formarea asistenților medicali, în conformitate cu nevoile pieței muncii.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 6 martie 2021