Spiritualitate

După alungarea din Grădina Raiului (II)

După alungarea din Grădina Raiului (II)

Așa că îl pune pe Adam în EDEN și abia acuma pământul odreslește plante, flori,arbori din el. Astea toate au fost ascunse în pământ și au așteptat pe Adam. Toate acestea împreună cu animalele, păsarile cerului, tărâtoarele, fuseră aduse de Dumnezeu  lui Adam să le numească.

Toate acestea mai sus numite erau binecuvântate, iar omul pământului nostru s-a amestecat în animale, în Păsarile Cerului, în plante, flori și a făcut soiuri. Toate ce sunt pe pămănt sunt făcute din “cele nevazute din cer…facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ…ca toată darea cea bună și tot Darul de Sus este…”

Dumnezeu a făcut toate cele  sus amintite în șase zile. Deci, omul, adică noi sântem făcuți din cele mai adânci timpuri și ne tragem nașterea încă de acolo și după aceea ne dau viața părinții noștrii.

Ajungând timpul de odihnă a lui Dumnezeu, a întrerupt mai departe creația, asa că unele ființe au fost nedeterminate și ăștia sunt Demonii.

Sfântul marele Arhanghel Mihail a dat o luptă cu Lucifer și l-a alungat din cer și a căzut ca un fulger cu tot cu îngerii lui a patra turmă și unii au rămas  în văzduh, alții pe pământ și sub pământ.

Evanghelistul Luca spune că din cel mai frumos Arhanghel Lucifer, căzând pe pământ și-a schimbat înfățișarea și s-a numit Satana (10,18).

Roman SFERA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 20 martie 2021