Serbia
31
clear sky

Pregătiri pentru anul de voluntariat 2021

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizație nonguvernamentală comunitară, apolitică și nonprofit (detalii pe http://www.gecnera.ro/ și https://www.facebook.com/GECNERA) implică în fiecare an voluntari în activităţi destinate protecţiei mediului în zona parcurilor naturale şi naţionale situate pe teritoriul României şi Serbiei care sunt incluse în Microregiunea de Colaborare Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş, constituită de GEC Nera în anul 2006 la granița dintre cele două țări.

În acest context, pe data de 22 martie a.c. va demara un nou curs de instruire a tinerilor cu vocaţie pentru voluntariat şi protecţia naturii, în vederea implicării acestora în activităţi de protecţia mediului. Participanții însușesc cunoştinţe şi își formează abilităţile necesare monitorizării alternative a mediului și promovării ecoturismului.


Cursul se va desfășura online în perioada 20 martie – 30 aprilie 2021, pe un grup privat din cadrul unei rețele de socializare şi va include sesiuni de informare urmate de aplicaţii practice în localităţile din zona parcurilor şi rezervaţiilor naturale ale microregiunii.


La curs s-au înscris 43 de participanți, majoritatea elevi de la liceele din Reșița, Oravița și Caransebeș. Celor care vor absolvi cursul și se vor califica pentru poziţia de agent ecologic voluntar le vor fi acordate certificate de absolvire şi le vor fi încheiate contracte de voluntariat, urmând ca până la sfârşitul anului 2021 aceștia să realizeze evenimente de voluntariat în cadrul proiectului RORS 337 „Reţea România – Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră”. Pentru detalii despre proiect accesați http://www.elearning-chemistry.ro/ și pe https://www.facebook.com/GrupulEcologicNera .


Cursul și ulterior activitățile de voluntariat se vor realiza în afara orelor de program al liceelor în care învață elevii participanți. GEC Nera le-a cerut elevilor participanți la aceste activități să aibă acordul de participare al unuia dintre părinți sau a întreținătorului legal. Pe timpul activităților la GEC Nera în teren, voluntarii vor fi însoțiți de profesori aflați în contact permanent cu elevii la activitățile din cadrul programului școlar învățământ, iar însoțitorii vor fi remunerați în cadrul proiectului. Calendarul activităților de teren va fi stabilit în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19. Cu ocazia acestor activități vor fi respectate toate reglementările sanitare privind protecția participanților.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 3 aprilie 2021