Reflecţii

Evenimente deosebite pe Dealul Vârșețului

Evenimente deosebite pe Dealul Vârșețului

Într-o zi frumoasă de octombrie, în care s-au întrepătruns miresmele toamnei cu muzica, literatura și pictura, în ambianța unică pe care o oferă Dealul Vârșețului, s-a desfășurat ediția a 48-a a Taberei de Creație a Scriitorilor Români din Voivodina, numită „Colonia Literară”, organizată în mod tradițional de către Societatea de Limba Română din Voivodina.
Evenimentul central s-a desfășurat în sala mare a Căminului „Crucii Roșii”. În fața unui public select, alcătuit din poeți, scriitori și iubitori de cultură, cuvinte de salut și bun venit a adresat președintele S.L.R., Lucian Marina, care a fost și moderatorul evenimentului. În continuare, cu cuvinte alese s-a adresat Mariana Stratulat, director al C.P.E. „Libertatea”, care a vorbit despre activitatea Casei, producția editorială și planurile de viitor. Cu acest prilej, cărțile din producția editorială a C.P.E. „Libertatea” au fost expuse în cadrul unei expoziții comune și au fost donate participanților la această Colonie.
A urmat un recital din partea lui Pau Voina care a recitat poezia „La arme”. Lucian Marina a prezentat revista „Novi Most”, o revistă plurilingvă care apare în zece limbi. Evenimentul a fost onorat și de tineri muzicieni români: Victoria Adriana Iorga din Vlăicovăț, care a intrepretat câteva melodii la flaut și de Andrei Tăpălagă, care a cântat la clarinet. Dr. prof. Eugen Cinci de la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Pavlov” a vorbit despre această instituție, unde cursurile se desfășoară în trei limbi: sârbă, română și romă. Pe lângă activitatea bogată cu studenții, această instituție se ocupă și cu promovarea educației adaptate copiilor supradotați.
Totodată, a prezentat editura acestei insitituții de învățământ, care este foarte bogată cu aproape 100 de volume apărute până acum. Aurora Rotariu Planjanin a citit trei poeme și a vorbit despre edițiile anterioare a „Coloniei Literare”, fiind prezentă chiar de la prima ediție.
Evenimentul a continuat cu Alina Iorga Knežević, coordonatorul Departamentului pentru păstrarea patrimoniului cultural al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, care a vorbit despre activitatea institutului în cei 13 ani de existență. Dr. Mihaela Lazović, prof. de limba engleză a vorbit despre activitatea sa. Dr. Daniela Barbulov Popov a prezentat catalogul referitor la „Muzeul în mișcare” și a vorbit despre activitatea atelierului de arte plastice „Dimitrie Ardelean”.
O surpriză plăcută a fost Cornel Maleta, originar din Coștei, care a venit din Lugano (Elveția) și a dat astfel întâlnirii un caraceter internațional. El s-a prezentat cu câteva poezii originale.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 30 octombrie 2021